Бързи кредити София

Бързи кредити в София – бърз кредит без поръчител

Жителите на София могат да проследят списъка на едни от най-сигурните и авторитетни фирми за бързи онлайн кредити в страната.

 

Микро Кредит

Микро Кредит АД е кредитно предприятие, от което може да се получи спешна парична помощ под формата бързи онлайн кредити. Отпусканите кредити са на стойност между 200 и 3 000 лева, без условие за поръчители и ГПР е 49.90%.

 

Спеш Кеш

Мотото на фирмата е „влизаш без пари, излизаш с кеш“. Сумти могат да достигат 1 500.00 лв. и те трябва да се погасяват за не повече от 9 месеца.

Кеш Кредит

Кеш Кредит развиват интернационални кредитни услуги в редица държави по целия свят. Кредитите са с размер между 200 и 2 000 лева с период на погасяване 18 месеца и ГПР максимум 50%.

 

Бърза Каса

Бързият заем до заплата „Бърз лев“, който фирмата отпуска, трябва да бъде върнат до 45 дни, а  потребителският краткосрочен заем до 1 000 лева – за 6 месеца. Най-големият ГПР се равнява на 49,03%.

 

Кредит Инс

Кредит Инс отпуска микро потребителски заеми до заплата с период на погасяване до 30 дни или потребителски краткосрочни кредити, които трябва да се погасят в рамките между 3 и 12 месеца на стойност между 200 и 1 500 лева при най-висок ГПР от 49.7%.

 

Лъки Кредит

Лъки Кредит е една от множеството брандове, които активно участват на финансовия пазар и е собственост на Фератум България. Сумите, които могат да се усвоят са от 50 до 700 лева, оптималният ГПР е 49.93 %, а срокът на изплащане е 45 дни.

 

Кеш Бокс

Кеш Бокс е търговското име на Зи-Метрик АД с главен офис в столицата. Фирмата отпуска заеми до 2 500 лева, изплащащи се чрез равни месечни вноски за срок до 18 месеца при максимален ГПР от 48.87%.

 

Кинти.БГ

Кинти.БГ е брандирана марка, която е притежание на Микроадванс АД. Кредитното дружество работи с експресни заеми на стойност до 1 000 лева за срок до 1 година и при максимален ГПР 49.65%.

 

Терра Кредит

Фирмата отпуска спешно финансиране от 100 до 2 000 лева, като сумите се погасяват за максимален период от 12 месеца. Предприятието изпраща изключително бързо решените си до кредитоискателите, а за суми над 400 лева има условие за запис на заповед или авалист.

 

ЕйДжиБи Финанс

ЕйДжиБи представляват ипотечни кредити за физически и юридически лица от 5 000  до 500 000 евро и ГПР 28.76%.

 

Бързи Кредити

Фирмата предоставя парични средства от 500 до 2 000 лева, когато за пръв път се теглят пари от тях, а ГПР е до 47.84 %. До  5 000 лева могат да се усвоят, ако клиентът вече е доказал, че е редовен и надежден. Сумите се погасяват за период между 12 и 48 месеца.

 

Провидент

Провидент България е подразделение на една от най-популярните компании за бързи кредити във Великобритания. Отпусканите заеми са на стойност между 200 и 2 500 лева при максимум ГПР 50.0%  за 12, 27, 45 или 60 седмици.

 

Хелп Кредит

Хелп Кредит е българска небанкова институция за предоставяне на бързи заеми на стойност между 50 и 5 000 лева, максимум ГПР 49,9% и погасителният срок е 3 години.

 

Изи Кредит

Заемите са в размер от 200 до 3 000 лева при най-висок ГПР от 49.15%, кредита се погасява на седмична база и крайната база е 43 седмици.

 

Мини Заем

Фирмата предлага мини кредити до 500 лева, които трябва да бъдат върнати до 15 дни, а оптималният ГПР е 48.30%. Тя предлага също и краткосрочен заем на вноски до 1 800 лева.

 

Макс Кредит

Заемите са до 3 000 лева, погасяват се чрез седмични вноски за 12 месеца, а оптималната стойност за първи заем е 700 лева.

 

Фератум

Фератум България е част от голяма международна група компании, които отпускат бързи кредити в цяла Европа. Заемодателят предлага пари на заем до 2 000 лева със срок на изплащане между 3 и 12 месеца и оптимален ГПР от 49.11%.

 

Вивус

Кредитната организация е експерт в даването на бързи кредити през Интернет, като парите се получават едва до 15 минути. Най-голямата стойност, за която може да се получи одобрение е 2 000 лева, които се връщат до 1 година, при най-висок ГПР е 49.11%.

 

Профи Кредит

Небанковата институцията дава бързи пари на заем до 5 000 лева, които трябва де се върнат за не повече от 24 календарни месеца при ГПР 49.90%. Фирмата отпуска подарък 50 лева за всеки нов клиент, на който е препоръчана фирмата и той изтегли заем от нея.

 

Нет Кредит

Кредитното предприятие дава бърз заем до заплата до 500 лева и краткосрочен заем с максимум сума от  1 500 лева при ГПР не повече от 49,09% за срок о 1 година. Според промоционалните условия всеки първи кредит е с 0% лихва.

 

Смайл Кредит

Смайл Кредит дава бързи онлайн заеми без такса за кандидатстване. Кредитодателят дава за заеми до 1 500 лева, с максимум ГПР 49,68%, минимален срок за погасяване –  90 дни а най-голям – 24 месеца.

 

Сити Кредит

Сити Кредит е търговското наименование на бранда Sofia Commerce Credit Group. Сити Кредит отпуска суми до 1 500 лева, които за всеки първи път са без лихва, срок за погасяване е 1 година.

 

Кредисимо

Компанията се фокусира в предлагането на експресни онлайн суми до 600 лева и краткосрочни заеми с най-голяма сума от 2 000 лева, които трябва да се погасят до 18 месеца при ГПР от 49.61%.

Бързи кредити София

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.