Бързи кредити Сливен

Бързи онлайн кредити Сливен

<

Гражданите на Сливен могат да разгледат списъка на едни от най-динамичните и бързо развиващи се компании за бързи заеми от разстояние. Изпратете директно заявката си за приоритетно одобрение. Вашето искане ще бъде разгледано веднага, и след разрешение от избраната от вас фирма, ще си получите парите по посочен от вас начин.

Micro-Credit

Микро Кредит АД е кредитен доставчик, който отпуска гъвкави и динамични кредити за хора, нуждаещи се от личен или фирмен заем. Сумите, които фирмата предлага са до 3 000 лева, без изискване за поръчителство, а ГПР е до 49.90%.

 

Cash Credit

Кеш Кредит предоставят интернационални финансови услуги от разстояние и нямат практика да включват финансови консултанти в процеса на финансирането. Размерът на сумите, които кредитодателя отпуска, са до 2 000 лева, връщат се до 18 месеца, а техния ГПР не може да надвишава 50%.

 

Burza Kasa

Бързият заем до заплата, който фирмата предлага се изплаща за времето до 45 дни, а  бързият потребителския заем – до 1 000 лева се погасява за период до 6 месеца. Максималният ГПР се изчислява на 49,03%.

 

Credit Ins

Кредитното предприятие отпуска микро потребителски заеми – заем до заплата с време за връщане от 30 календарни дни или потребителски краткосрочен кредит с време на погасяване от 12 месеца на стойност до 1 500 лева при ГПР съответстващ на 49.7%.

Lucky Credit

Бързите онлайн кредити, които кредитното дружество предлага са със срок на погасяване от 45 дни, като средствата, които могат да се получат са до 700 лева, а ГПР съответно е 49.93 %.

 

Cash Box

Кредитният доставчик предоставя бързи лични и фирмени заеми. Важно условие за получаване на кредит е гражданите да имат гарантирани доходи, които да надвишат размера на кредита, за който кандидатстват. Средствата, които могат да бъдат усвоени са до 2 500 лева, връщат се чрез равни месечни вноски (анюитет) в интервал до 18 месеца при ГПР 48.87%.

 

Kinti.bg

Кредитите могат да получат одобрение, когато заявката не надвишава 1 000 лева. Времето за погасяване е 12 месеца, а оптималния ГПР се калкулира на 49.65%.

 

Burzi Krediti

Фирмата предоставя парични средства, които трябва да се погасят в интервала между 12 и 48 месеца. Сумите могат да са до 2 000 лева, когато за пръв път се теглят пари от тях, а за лоялни клиенти на компанията максималната сума се предвижда да бъде 5 000 лева. ГПР не може да надхвърля 47.84 %.

 

CrediLend

Фирмата отпуска авансови кредити в размер до 300 лева, които се погасяват за времето от 2 месеца и краткосрочни потребителски заеми до 3 000 лева за времето от 12 месеца. ГПР не може да надвишава 44%.

 

Provident

Кредитното дружество отпуска финансиране с максимална стойност от 2 500 лева при ГПР 50.0%. Сумите се погасяват за времето до 60 седмици.

 

Help Credit

Българската небанкова институция предлага заеми от разстояние. Най-големият размер, за който може да се кандидатства е до 5 000 лева, оптималния ГПР е 49,9% и времето за изплащане на задължението е до 36 месеца.

 

Easy Credit

Кредитното предприятие отпуска дистанционно суми до 3 000 лева при най-голям ГПР, съответстващ на 49.15% и погасяването се предвижда да се вмести в интервала до 43 седмици.

 

Mini Zaem

Кредитният доставчик отпуска мини заеми до 500 лева, които се погасяват до 15 дни при максимум ГПР 48.30%. Доставчикът предоставя, също така, краткосрочни кредити в размер до 1 800 лева.

 

Ferratum

Кредитодателят предоставя пари в трудни финансови моменти в размер до 2 000 лева, които се връщат в интервала до 12 месеца при максимален ГПР 49.11%.

 

Vivus

Най-големият размер, за който може да се кандидатства е до 2 000 лева. Сумите се погасяват в интервала до 12 месеца, при най-голям ГПР еот 49.11%.

 

Profi Credit

Небанковата финансова институция отпуска заеми в размер до 5 000 лева, които се погасяват за времето до 24 месеца при ГПР 49.90%.

 

Net Credit

Кредитодателят предлага онлайн кредити до заплата до 500 лева и бързи потребителски кредити  до 1 500 лева с ГПР, съответстващ на 49,09% за време до 12 месеца.

 

Smile Credit

Финансовата институция  отпуска спешни пари на заем до 1 500 лева, с ГПР не повече от 49,68%,които се погасяват в интервала до две години.

 

City Credit Sofia Commerce

Заемодателят предоставя експресни заеми до 1 500 лева, които за всеки първи път са с 0% лихва и се погасяват в интервала от 12 календарни месеца.

 

Credissimo

Кредитният доставчик е специалист в предлагането на финансиране о разстояние чрез суми до 600 лева и бързи потребителски кредити в размер до 2 000 лева, които се изплащат в интервала от 18 месеца при ГПР съответно 49.61%.

Бързи кредити Сливен

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.