Кредит до 2000 лева

Бързи кредити онлайн до 2000 лв.

Търсите бърз и навременен кредит до 2000 лева?
Кредитното дружество Назаем предлага на българските потребители бързи кредити до 2000 лв, с които да могат да посрещат свои спешни нужди, които не могат да чакат. Бързите онлайн заеми са с отлични за потребителите условия.

Едни от преимуществата на мини кредит са предлаганите преференции за коректни клиенти и това, че се отпуска без условие за поръчители.

При нужда от бърз заем, за да се оптимизира изборът на най-добрия финансов продукт, най-изгодните условия, погасителен план и допълнителни услуги, от кредитното дружество дават възможност на гражданите да се възползват безусловно от кредитни посредници и финансови съветници. Те са независими и дружеството не начислява такси или комисионни за тяхната подкрепа.

Гражданите се нуждаят само от валиден документ за самоличност и не се изискват неаргументирани бумаги. Компанията не предвижда изискване за попечители. Сумата, за която гражданите биват одобрени се отпуска по банков път веднага на сметката на клиента, а ГПР е 50.15%. Дружеството не използва скрити такси и комисионни и гарантира, прозрачност и яснота.

Назаем предоставят бързи и потребителски кредити без поръчители с гъвкави и прозрачни изисквания. Отпуснатите суми могат да бъдат на стойност между 50 и 2 000 лева. Погасителният период се определя от размера на заема. Суми до 400 лева се изплащат между 5 и 30 дни. Замите до 2 000 лева се погасяват за срок между 2 и 24 месеца. Подаването на заявлението е чрез попълване на формуляр в Интернет, което е изключително лесно, достъпно и бързо. Кредитоискателите получават одобрение до 15 минути.

Получената сума е превеждана веднага по посочена от клиента лична банкова сметка. От институцията гарантират, че кредитът е предоставян без скрити такси и уловки, при предоставен ГПР 50.15%.

Кредитополучателите, които вече имат един върнат кредит към институцията и подават заявление за втори път могат да се възползват от преференциални лихви. При всяко ново кандидатстване за продукт на кредитния доставчик, лихвените условия намаляват чувствително, а на потребителя се предоставя код за потенциални намаления.

Кредитната институция не предвижда санкции за клиенти, които успеят да погасят преди уговорения срок своите бърз кредити до заплата. В тези случаи на предсрочно погасяване, клиентите не губят правото си да се възползват от прогресивно намаляване на лихвите при следващо теглене на бърз кредит.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.