SmileCredit – мнения

Търсите ли за SmileCredit коментари, отзиви и мнения?

Много коментари в мрежата сочат, че компанията SmileCredit е помогнала на много хора да избегнат финансови затруднения. Известната фирма активно се обсъжда в интернет.  Клиентите споделят, че като цяло услугите на фирмата са надеждни и с добро качество.

Основни кредитни продукти на компанията:

  • Онлайн кредит до заплата без поръчители – от 50 до 500 лв. за период от 1 месец с опция за удължаване на този период и рефинансиране.
  • Онлайн кредит на вноски без поръчители – от 600 до 1500 лв. за срок от 3 месеца до 1 година.

Компанията предлага кредити изцяло онлайн в размер от 50 до 1500 лв. Фирмата предлага заем до заплата, кредити на вноски и дори безлихвен кредит за нови клиенти.

SmileCredit е небанково дружество, която е вписана в БНБ регистъра, която има лиценз за отпускане на кредити. Компанията работи изцяло онлайн, т.е. без пряк контакт с кредитни посредници. На сайта www.smilecredit.bg е отбелязано, че клиентите, които изискват хартиен носител за сключения договор, могат да посетят седалището на компанията на адрес “Антим I” 26, в София.

Какви са условията за получаване на бърз онлайн заем без документи и други ограничения?

Клиенти, които се интересуват от достъп до заем трябва да знаят, че тази услуга се предлага при следните условия:

  • Кандидатът трябва да е на възраст поне 18 години;
  • Трябва да сте български гражданин;
  • Представяне на подкрепящи документи, свързани с това, че се осигурявате и работите по трудов договор;
  • Да има банкова сметка и услуга за интернет банкиране или да може да предоставя информация за своите финансови данни;
  • Месечният ви доход трябва да е по-висок от сумата на кредита, за който кандидатствате;
  • По-голям е шанса за одобрение, ако нямате непогасени задължения.

Ето и някои коментари на потребители в интернет:

Вижте тук…

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.