Фирмени кредити за оборотни средства

Фирмени кредити за оборотни средства

Банковите институции в България предлагат различни портфолиа от финансови продукти, за да отговорят напълно на потребностите на предприятията, които се развиват в различни области.

В опит да се разделят кредитите целево те биват за инвестиции и за обороти.

1. Инвестиционни кредити за фирми. Те са предназначени за предприятия, които се нуждаят от финансова подкрепа, за да закупят необходими за дейността им активи, като земя, недвижимо имущество, машини, лицензи и пр.

2. Кредити за оборотни средства за фирми. Тяхното предназначение е да подпомогне предприятията ад посрещнат свои битови разходи, като заплати на работници и служители, закупуване на стоки и други, непредвидени плащания. В този аспект банките предлагат широк спектър от кредитни продукти като възобновяеми заеми, банкови гаранции, овърдрафти, кредитни линии и още много др.

Тези кредитни продукти са изключително гъвкави и усъвършенствани. Те позволяват на предприятията да преговарят с банките индивидуални и изгодни условия. Като цяло бизнес кредитите са силно диверсифицирани, което прави избора на бизнес заем по-труден в сравнение с обикновения потребителски кредит.

Положителните страни от тегленето на бизнес заем са свързани с това, че се потвърждава пазарния статус на предприятието. Това идва да покаже, че щом банкова институция оценява високо дейността на една фирма, това рефлектира в положителна насока, издигайки мнението за нея пред клиентите и инвеститорите.

Друго предимство на фирмените кредити е ниската цена на банковите ресурси. Това се отнася до кредитите за инвестиции за фирми, които се теглят за дълъг погасителен период. В следствие на това фирмените ресурси се пренасочват или пък се създава по-благоприятна почва за развитие на бизнес плана на фирмата.

Например, фирмата може да започне да произвежда по-конкурентноспособни стоки, да разшири асортимента и да поевтини производствения процес като цяло, от кодето да намали и себестойността на продуктите.

Например, производство на продукти с по-високо качество, разработване на нови продукти, разширяване на предлаганата гама услуги и други.

Когато собствениците на фирми решат да вземат бизнес заем е добре да се консултират с икономически експерт, който предварително да анализира плана, доходите и дейността им. Експертът като професионалист може да предложи най-добрия кредитен продукт.

Консултирайте се с финансови експерти, които ще направят обективен и професионален анализ на Вашите възможности за банково финансиране, и ще Ви насочат към подходящия за Вас кредит! За да се спестят време и средства е добре да се вземат всички възможни мерки и да не се рискувай стабилността на бизнеса.

Вземете изгоден бизнес кредит за оборотни средства с помощта на експертните ни услуги тук!

Фирмени кредити за оборотни средства