Фирмени кредити без обезпечение

Фирмени кредити без обезпечение и без ипотека на материални дълготрайни активи

Ако сте решили да кандидатствате за фирмен заем, без значение дали средствата ще се използват като инвестиция или оборот, съществуват някои фактори, които могат да окажат влияние върху решението на кредитодателя. С тази публикация ще ви запознаем с банкови и небанкови дружества, които предлагат необезпечени бизнес заеми.

По-голямата част от банките имат условие, за да субсидират търговско предприятие да получат обезпечение. То им гарантира, че фирмата ще погасява своевременно месечните си вноски, без значение колко голяма е фирмата, дали е току що регистрирана или е с история, постоянни доходи и се развива добре.

Гаранцията може да бъде обезпечение под формата на движимо или недвижимо имущество, както и поръчител. Ето и доставчиците на кредитни услуги, които отпускат такива заеми.

Заем за оборот с равни вноски по главницата от Обединена българска банка

Този кредит се изпалща с равни вноски по главницата всеки месец и е предназначен за реализиране на фирмени проекти и покриване на текущи нужди. До определена сума за него не е необходимо обезпечение. Кредитът е с голям диапазон и дълъг период на изплащане. Особеностите му са:

 • Оптимална сума за заем без обезпечение: до 40 00о лева. Може да получите и до 120 000 лева, но срещу обезпечение;
 • Най-малка сума на заема: 2 000 лева;
 • Срок на оборотен кредит без обезпечение – до 24 месеца;
 • Предназначение – покриване на текущи разходи;
 • Изгодни лихви, детерминирани с пазарни индекси.
 • С кредита клиентите имат право и на фирмена дебитна карта безплатно;
 • Опция за атрактивни намаления, когато клиентите се възползват от други услуги на Банката;
 • Надежден и бърз кредитен онлайн калкулатор, с който може да изчислите на момента параметрите и цената, която ще ви струва бизнес кредите;
 • Официален сайт: https://www.ubb.bg/.

Фирмен заем от TBI Bank

TBI Bank е една от най-надеждните, сигурни и известни банки у нас. Този кредит е предназначен за финансиране на спешните нужди на малък бизнес и фирми. Одобрението е само за 1 ден и е бизнес кредит без обезпечение. Ето и основните му характеристики:

 • Най-голям размер на заема: до 5о ооо лева;
 • Погасителен период: до 60 месеца;
 • Метод на издължаване: равни вноски всеки месец;
 • Фиксирана лихва за целия погасителен период;
 • Необезпечено финансиране, като становището се изпраща до един ден;
 • Официален сайт: https://www.tbibank.bg.

Финансиране за посрещане на текущи парични нужди от Fibank

Fibank е една от банките с най-голям обхват у нас, която е гъвкав и динамичен кредитен доставчик. Тя предоставя голям диапазон от услуги за физически и юридически лица. Тук ще обсъдим офертата й за Овърдрафт сметка, която представлява заем за покриване на временен финансов дефицит:

 • Заем до 100 000 лева в овърдрафт план;
 • Необезпечени бизнес заеми – без ипотекиране или попечителство;
 • Парична помощ за търговски предприятия с оборот на година до 5 милиона лева и до 1 милион лева дълготрайни материални активи;
 • Максимален размер на кредита: до 100 000 лева;
 • Минимален размер на кредита: до 1000 лева;
 • Погасителен период: до 12 месеца с екстра опция за автоматично продължаване на задължението;
 • Лихвеният процент зависи от идентифицирания риск;
 • Начин на получаване: овърдрафт;
 • Кредитът се изплаща еднократно на посочения падеж;
 • Уебсайт: https://www.fibank.bg/.

Вижте компаниите, предлагащи бързи фирмени кредити без обезпечение, и кандидатствайте тук. Искането Ви ще бъде разгледано незабавно, и след одобрение ще си получите парите:

Фирмени кредити без обезпечение от Райфайзен Банк

Райфайзен Банк извършва подпомагане без изискване за гаранция от активи. Това субсидиране се отпуска за дружества с оборот до 2 000 000 лв. на годишна база и за клиенти, изпълняващи свободна професия като нотариуси, зъболекари, фермери, юристи и пр.

Особености:

– Максимална сума на заема за потребители с годишен оборот до  1 000 000 лева: до 40 000 лева;

– Максимална сума за потребители с годишен оборот над 1 000 000 лева: до до 60 000 лева;

– Период за оборотни заеми: до 3 г.;

– Период за инвестиционни заеми: до 5 г.;

– Гратисен срок при заеми за инвестиции: до 3 м.;

– Необезпечени бизнес заеми с дълготрайни активи.;

– Време за изготвяне на положително становище: 2 дни.;

– Погасяване на равни месечни вноски върху главницата и отговарящата за срока лихва върху оставащия дълг.;

– Предназначение на бизнес заема: покупка на машини, съоръжения, недвижимо имущество, строителни и довършителни работи и пр.;

– Официален сайт: https://www.rbb.bg/.

Заем за оборотни средства за малкия бизнес от Сис Кредит

“Сис Кредит” АД е небанково дружество за микрокредити, което отпуска финансиране до 50 000 лева с цел подпомагане на нови фирми, фермери и малки фирми, които вече са се утвърдили. Кредитодателят отпуска заеми на микро и малки предприятия, на които банковите дружества не са склонни да отпуснат заем. Заемодателят използва динамични, иновативни услуги, при които потребителя е в центъра. Средствата може да се погасяват в зависимост от индивидуалните възможности на клиента. Макар, че кредитният доставчик разполага с широк спектър от услуги, един от които е без обезпечение и се нарича заем за оборотни средства за микропредприятия:

– Експресно и улеснено подпомагане на предприятия;

– Кредитът е предназначен най-вече за оборотни пари;

– Най-голямата сума: 5 000 лева;

– Погасителен период: до 36 м.;

Необезпечени фирмени заеми;

– Единственият разход, свързан със заема е лихвата;

– Сумата на лихвата се изчислява според степента на риск, идентифицирана от заемодателя спрямо кредитоискателя;

– Официален сайт: http://siscredit.com.

Когато се кандидатства за бизнес заем, гражданите е добре да подхождат особено внимателно и да извършват прецизно сравнение между лихвените нива, изискванията, разходите и окончателния размер, който ще им струва това финансиране.

Когато се теглят необезпечени бизнес заеми, е желателно да се помни, че те са с по-висок риск за банковите и небанкови дружества, които работят с тях. При тях кредитните предприятия нямат достатъчно висока сигурност, че клиентът ще си издължи средствата в предварително договорения срок и затова лихвите са по-високи в сравнение с останалите видове фирмени заеми.

Фирмени кредити без обезпечение

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.