Финансови къщи даващи кредити

Сред най-удобните начини за получаване на парична сума за няколко часа са офертите за бързи кредити от финансови къщи. Тези селектирани оферти за заеми ще ви осигурят възможност да получите парите си в много кратък срок – без гаранции и в рамките на максимум 24 часа.

Кредит от финансова къща

Подготовката на досието с необходимите документи за кандидатстване за заем от банкова институция беше и все още е в някои ситуации процес, който отнема много време и енергия. Удостоверение за заплата, изявление от ANAF относно реализирания доход, ситуацията в Кредитното бюро, документ за самоличност, доказателства относно движимите или недвижимите гаранции (където е приложимо) са всички начини различните институции да събират документи, придружаващи заявлението за кредит.

Финансови кредитни къщи

Минималната сума, предоставена от небанкова финансова институция, е 50 – 100 лева, а максимално одобрената обикновено е няколко хиляди лева. Не можем да разглеждаме тези суми като стандарт за заем от всички небанкови финансови къщии, тъй като има такива институции, които при никакви обстоятелства не предоставят суми под 200 или 300 лева. Тези незабавни заеми само с лична карта значително опростяват стъпките на кандидата, който вече не трябва да получава и представя други документи, за да обоснове месечния си доход.

Разберете всички неща, които представляват интерес за вас, свързани с небанкови заеми от финансови институции (лихвен процент, размер на ГПР, максимален срок на изплащане и падеж, административни такси, отпускане на кредит и др.) в нашия сайт.

Кандидатствайки от нашата платформа, ще намерите и различни оферти за необезпечени кредити за безработни, пенсионери и студенти. Нашите партньори от списъка ни са създали своите активи с много работа, за да ви предложат наистина полезни и достъпни финансови продукти. Кандидатствайте сега с бутона Заяви и изчакайте превод на парите по сметката ви!

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.