Условия за теглене на кредит

Знаете ли какви са условията за теглене на кредит?

Обикновено хората се опитват да изтеглят първо кредит от банка, но когато това не може да се осъществи поради факта, че банките не им отпускат, те се обръщат към кредитните компании. Лихвите в небанковите финансови организации са по-високи, но пък изискванията са далеч по-малки.

Традиционно изискванията на банковите кредитни доставчици за отпускане на потребителски или ипотечен заем са сходни. Стандартно те обхващат:

– Потребителят да е на постоянен (безсрочен) трудов договор от период, който да не е по-малък от три-шест месеца.

– Кредитоискателят следва да е внасял своите осигуровки навреме.

– Добрата кредитна история е важен фактор и просрочените вноски могат да усложнят решенито на банката. Кредитната история се пази в кредитния електронен архив пет години, след погасяването на кредитите.

– Съотношението между нетния доход и месечната вноска не бива да надвишава 40-60 %, което може да варира при различните финансови организации.

– За доход се счита официалния доход и на практика неофициални приходи не се приемат от банките при изготвянето на становище. За официални се приемат всички доходи от дългосрчни активи (наеми, ренти и др.), които са вписани в данъчната декларация на клиента. Приходи от обезщетения по майчинство и детски надбавки не се приемат за официален доход.

– Кредити се отпускат на лица, които са най-малко на 21 – 23 годишна възраст, като тази възраст може да варира при различните банкови дружества.

– Съществува и максимална възраст за отпускането на кредити. Сумата от погасителния период и възрастта на потребителя не бива да надхвърля пенсионната възраст за мъжете и жените.

Едно от най-съществените изисквания към гражданите при ипотечните заеми е ипотеката върху имота да е първа. При тези заеми изискванията са малко повече, като при различните дружества може да се различават в умерени граници и главно се отнасят до доходите на кредитоискателя дохода (служебна бележка, издадена от настоящото работно място), доказване на собствеността чрез нотариален акт, както и други формуляри, които банките използват.

В случай, че човек не покрива изискванията на банковите организации шансът да получи положително становище чувствително намалява. Гражданите могат обаче да отправят молба към техен приятел или родственик да кандидатства за заема, вместо тях, като след това те самите погасяват месечните вноски.

С информация за това дали има добра кредитна история може да се сдобие всеки потребител като попълни стандартизирана молба в БНБ (Българска Народна Банка).

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.