Търся пари на заем

Търся пари на заем? Къде мога да кандидатствам

Съществуват различни видове кредити, като в тази публикация ще разгледаме отблизо особеностите по лихвите на т.нар. бързи кредити. Щo ce oтнacя дo лиxвитe пo бъpзитe ĸpeдити, тe са много приемливи, когато кредита е малък и за кратък период от време, като в такива случаи определено е много по-изгодно да се ползва бърз кредит вместо потребителски.

Каква е реаността?

Значителна част от хората в България имат заеми или са пазарували на лизинг. Най-голямата част от пасивите са заеми за закупуване на апартамент или къща. Както всяко предприятие, преди започване на сътрудничество, банките се опитват да проверят кредитната способност на кандидата. В случай на кредитополучател,  който е физическо лице, тази функция се изпълнява чрез кредитоспособност – анализ на приходите и разходите на кандидата. Този процес има за цел да създаде надеждна прогноза за изпълнението на договора през цялото му времетраене.

Най-важните критерии за оценка на кредитоспособността
Точните критерии за изчисляване на кредитоспособността на заявителя на отделните банки остават тайн . Тази стойност е резултат от комбинацията от много сложни алгоритми и формули, чиито стойности на отделните компоненти не са напълно известни. Сред числата, които определено влияят на крайната кредитоспособност, трябва да се разграничат:

Информация за кредитополучателя
Възрастта на кредитополучателя може да е важна – максималната продължителност на кредита не трябва да надвишава момента, в който лицето достигне пенсионна възраст (максималната възраст на кредитополучателя, когато трябва да приключи изплащането на кредита, е 65). В случай на ипотека е важен и собственият принос в размер на минимум 10% от стойността на имота . По-големият собствен принос дава възможност за получаване на по-изгодни условия за кредит.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.