Теглене на кредит

Интересувате ли се от теглене на кредит?

Като цяло кредитните компании предлагат малки суми по своите краткосрочни кредити и малки периоди за възстановяване на сумите. Можете да спестите пари, тъй като не е нужно да плащате лихвите по кредита си за по-дълъг период от време, както при банковите кредити, които са с по-големи суми, ангажират ви дългосрочно и макар, че лихвите при тях са по-ниски, те удържат повече такси.

 Условия за теглене на кредит от банкови и небанкови дружества

При банките не може да получите кредит за един ден, защото за да ви одобрят, следва да посетите банката няколко пъти в продължение на няколко дни, да провеждате срещи с банкови инспектори, да събирате документи от различни институции и да попълвате анкети. Освен това трябва внимателно да изчетете всички каузи по договора. Ако кандидаствате за малка сума пари, например под 5 000-10 000 лева, банката може да не ви отпусне кредита, защото банковите служители може да са заети по сключване на много по-големи сделки. Те са длъжни да генерират големи обеми от средства, така че може да се очаква да ви се откаже заявката за кредит.

Искам да тегли кредит – какво да направя?

Можете да направите кредитната си декларация от фирма за бързи кредити така, както искате. Предоставяйте личните си данни, фирмите ви дават възможност да получите заем за собствените ви нужди и не се интересуват как ще изразходвате средствата.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.