Супер кредит

Какво е супер кредит

От известно време на пазара на кредити у нас се предлагат супер кредити под формата на заем без лихва. Може би, се питате как да го получим? Може да кандидатствате за такъв кредит от фирмите, които предлагат такива промоционални кредитни продукти.

На какви условия трябва да отговаряме?

Небанковите компании обикновено отпускат заеми само веднъж и на база предварително определени условия. Кредитът с 0% лихва ни позволява да върнем точно толкова, колкото сме взели назаем. Това е безопасна и удобна форма на финансова подкрепа, при условие, че връщаме заетите пари в срока, предвиден в договора.

Заем без лихва – възможно ли е?

Да, напълно възможен е безлхвен заем, но той ще бъде свободен от допълнителни разходи само, ако го изплатим в определения срок (обикновено имаме 30 дни за него). Ако обаче по различни причини закъснеем с изплащането на повече от един ден, заемодателят има право да ни начисли допълнителни и договорни такси (в повечето случаи те са доста високи).

Заем с 0% ГПР – как да го получим? 

Освен това, можем да използваме този вид финансова подкрепа само веднъж, което означава, че никаква лихва няма да бъде добавена към заема, ако е първият ни заем.

Като вземете кредит без лихва, си струва да обърнете внимание на:

  • Промоции, предлагани от отделните компании.
  • Размерът на кредита и времето за неговото погасяване.
  • Последици от забавяне на погасяването или удължаване на срока на погасяване (имаме 30 дни за погасяване на кредита без лихва, а удължаването на този срок означава допълнителни разходи, които си струва да знаем още преди да вземем заема).

Ако ни бъде отпуснат кредит без лихва, то ние ще дължим сумата, която ще получили, но трябва да я върнем не по-късно от следващия работен ден. Ако искаме парите да са по-бързи, преди да започнем да кандидатстваме за кредит с 0% лихва, следва да проверим в коя банка кредиторът има сметка (обикновено кредитната институция има няколко от тях). Идеалната ситуация е тази, в която ще имаме сметка в същата банка като заемодателя (тогава трансферът по нашата сметка вече може да се усвои само до няколко минути от одобрението ни за заем без лихва).

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.