Срок за одобрение на ипотечен кредит

Срокове за отпускане и одобрение на ипотечен кредит и жилищен кредит

Сроковете за кандидатстване, одобрение, усвояване и погасяване на ипотечните и жилищни кредити могат да бъдат различни при различните банки, защото зависят от техния регламент. Тази публикация има за цел да представи в синтезиран вид всички особености на този срок за одобрение на ипотечен кредит и особеностите, които го съпътстват.

Обикновено след подаване на заявката ви, банката ви изпраща своето първоначално одобрение в рамките на 2 работни дни.

Документите, от които ще се нуждаете може да варират, но повечето банки изискват:

– лична карта и нотариален акт, с който да докажете собствеността си върху имота, който предлагате като обезпечение;
– служебна бележка, че работите на постоянен трудов договор, която става в рамките на 1 работен ден;
– кадастрална схема (план на вашата част от сградата) от АГКК, като услугата отнема 3 работни дни;
– удостоверение за тежести от Служба по вписванията, което се издава за около 7 работни дни;
– данъчна оценка от Национална агенция по приходите, която при бърза услуга може да се получи за 7 работни дни;
– изповядване пред нотариус и включване на сделката по учредяване на ипотека в Службата по вписванията, което отнема 3 работни дни.

Усвояване на отпуснатите средства от банката обикновено става в рамките на 1 работен ден. В този случай окончателно ще свършите поставената задача за времето от 10 до 14 работни дни.

За разлика от потребителските заеми, процедурите и времето за отпускане на ипотечен или жилищен заем са по-сложни и изискващи повече търпение. Време изисква, както оценката на финансовата организация за пазарната стойност на предложеното от вас обезпечение под формата на имот, така и набирането на съответната документация, обследването им от банката, вписването на ипотеката и усвояването на парите.

Някои небанкови дружества използват маркетингови трикове и твърдят, че отпускат „заеми за 24 часа“, но това време обхваща само предварителното одобрение за отпускане на заем и се базира върху субективното описание на клиента преди банката да взела всички необходими доказателства.

След предварителното положително становище, банката следва да се убеди, че всички данни, фигуриращи в подадената от вас бланка са обективни.

Друг фактор, който играе роля е дали изпращате заявката си по електронен път или на място в офис на банката. В този контекст при електронното изпращане на заявлението ви, ще спечелите време, тъй като ако използвате традиционния начин, документът по кандидатстване следва да бъде занесен до физически клон на дружеството, а това е свързано с пътуване и чакане по гишета.

Ако кандидатствате онлайн ще трябва да посочите:

  • размерът, който очаквате да ви бъде отпуснат;
  • целта на заема;
  • погасителния период;
  • доходите, които получавате със съпруга/та;
  • дали имате други заеми в какъв размер са и какви са;
  • дали работите на трудов договор и какъв е;
  • каква длъжност изпълнявате и мястото на вашата заетост;
  • други лични данни, които банката може да изиска.

Сроковете за усвояване също могат да зависят от регламента на съответната банкова или небанкова институция. Усвояването на вече одобрения размер се реализира веднага след като изповядате сделката по учредяването на ипотека върху имота ви и вписването й в Службата по вписванията. Усвояването се извършва по банков път.

Срок за одобрение на ипотечен кредит

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.