Справки на кредит

Търсите ли информация как можете да направите справка на кредит?

Кредитоспособност и надеждност

Анализът на тези аспекти представлява сравнение на доходите на кредитополучателя с неговите разходи. Това позволява на кредиторите да определият размера на месечната вноска, която вие като клиент може да изплатите, без да натоварвате личния бюджет. Това, комбинирано със срока на заема, дава отговор на въпроса за максималния размер, който може да ви бъде отпуснат.

От друга страна, проверката на кредитоспособността се състои в проверка в различни бази данни (напр. в ЦКР) дали дадено лице надеждно погасява задълженията си, дали не е имало просрочие с плащания към определени субекти в миналото. Дългата и положителна кредитна история се превръща в благоприятни финансови условия за новия ангажимент.

Приходи спрямо разходи

При парични заеми за малки суми доходите на клиента обикновено се определят въз основа на неговия отчет, особено когато той е нает на работа. За по-големи суми може да е необходимо да се предоставят документи, потвърждаващи декларираните приходи. Хората, които управляват бизнес, трябва да докажат, че нямат забавяния в данъчната служба и НАП, като представят счетоводни документи и потвърждение на плащанията.

Що се отнася до разходите, те се определят по два начина – въз основа на декларацията на кредитополучателя или въз основа на алгоритъма, възприет от избраната от вас банка. В последния случай е достатъчно кредитния конслутант да въведе информация за възрастта ви, семейното ви положение, местоживеенето ви (напр. кооперация / апартамент, къща и др.) в заявлението за кредит и системата автоматично ще вмъкне съответните суми.

От страна на разходите се отчитат и понесени преди това задължения (включително лични сметки или лимити на кредитни карти), платени издръжки или други придобивки. Този тип информация се събира въз основа на декларациите на кредитополучателя.

Заслужава ли си да станем надеждни?

Проверката на кредитоспособността и надеждността произтича от регламентите, наложени на банките. Това е малко обременяващо, но в същото време полезно за надежден кредитополучател, тъй като той получава персонализирано предложение, чиито условия отчитат неговото финансово и икономическо състояние. Следователно си струва да подходите към банковите процедури с разбиране и да ги третирате като намаляване на риска както за заемодателя, така и за потенциалния длъжник.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.