Рефинансиране на лоши кредити

Как да направите рефинансиране на лоши кредити?

На банковия пазар у нас съществува голям брой хора, които мислят да рефинансират своите потребителски и жилищни заеми с нови, с по-изгодни условия. Това може да икономиса средства на притежателите на имоти през целия срок на заема, защото така те ще погасяват задълженията си при по-ниски лихвени нива. За жалост да се предприеме тази стъпка от хората с лошо цкр това може да е трудно, тъй като съществува връзка между рефинансирането на задължения и лошото цкр.

   

Рефинансиране на лоши кредити  до 100 000 лв.

Банковите и небанковите финансови организации, преди да одобрят една заявка за заем, се информират за кредитната история, за да изчислят какъв е риска, да не погасите задължението си до посочената дата. По този начин кредитния рейнтинг има определящо значение върху вашия шанс да извършите рефинансиране на лоши кредити. Той се калкулира като се вземат предвид факторите:
  • дали сте били лоялен в погасяването на предишни задължения;
  • какви кредити сте теглили;
  • срокът, за който сте ги погасявали;
  • дали имате задължения към настоящия момент;
  • какъв е вида им.
Кредитните доставчици считат за хора с висок риск, тези които в минал или настоящ период не погасяват задълженията си в срок.

Така се налага институциите да изискат на хората, които са се показали в определен момент като некоректни платци по-високи лихвени нива, когато обмислят да предприемат рефинансиране на лоши кредити. Това е така, защото рискът да не си внасят лихвите е по-голям. По този начин, докато лицата с добър кредитен рейтинг рефинансират, например, с лихва от 3,5%, то на хората с отрицателно цкр може да се начисли цял пункт по-голяма лихва. Това, изразено в пари, може да достигне и десетки хиляди левове, в зависимост от размера, който касае задължението. Зависимостта между лоша кредитен рейтинг или лоши цкр и рефинансиране на лоши кредити е следната. В случай, че сте с недобра кредитна история и желаете да предприемете рефинансиране. Добре е да изчислите прецизно всичко, за да се убедите, че конкретната оферта е добра именно за вас. Рефинансирането може да доведе до по-малки вноски поради по-малкия лихвен процент, но може и да увеличи погасителния ви период. Например, то може да превърне новото задължение в двадесетгодишнен кредит, макар че вече сте го погасявали пет години и ви остават само петнадесет години. В крайна сметка, това може да ви коства доста по-голяма сума. Затова изчислете всичко предварително, обмислете внимателно всичики детайли и ако се наложи се обърнете за консултация към опитен кредитен експерт.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.