Рефинансиране на лоши кредити
Как да направите рефинансиране на лоши кредити?

На банковия пазар у нас съществува голям брой хора, които мислят да рефинансират своите потребителски и жилищни заеми с нови, с по-изгодни условия.

Това може да икономиса средства на притежателите на имоти през целия срок на заема, защото така те ще погасяват задълженията си при по-ниски лихвени нива. За жалост да се предприеме тази стъпка от хората с лошо цкр това може да е трудно, тъй като съществува връзка между рефинансирането на задължения и лошото цкр.

KANDIDATSTWANE 2Банковите и небанковите финансови организации, преди да одобрят една заявка за заем, се информират за кредитната история, за да изчислят какъв е риска, да не погасите задължението си до посочената дата.По този начин кредитния рейнтинг има определящо значение върху вашия шанс да извършите рефинансиране на лоши кредити.

Той се калкулира като се вземат предвид факторите:

  • дали сте били лоялен в погасяването на предишни задължения;
  • какви кредити сте теглили;
  • срокът, за който сте ги погасявали;
  • дали имате задължения към настоящия момент;
  • какъв е вида им.

Кредитните доставчици считат за хора с висок риск, тези които в минал или настоящ период не погасяват задълженията си в срок.

Така се налага институциите да изискат на хората, които са се показали в определен момент като некоректни платци по-високи лихвени нива, когато обмислят да предприемат рефинансиране на лоши кредити. Това е така, защото рискът да не си внасят лихвите е по-голям. По този начин, докато лицата с добър кредитен рейтинг рефинансират, например, с лихва от 3,5%, то на хората с отрицателно цкр може да се начисли цял пункт по-голяма лихва. Това, изразено в пари, може да достигне и десетки хиляди левове, в зависимост от размера, който касае задължението.

Зависимостта между лоша кредитен рейтинг или лоши цкр и рефинансиране на лоши кредити е следната. В случай, че сте с недобра кредитна история и желаете да предприемете рефинансиране. Добре е да изчислите прецизно всичко, за да се убедите, че конкретната оферта е добра именно за вас.

Рефинансирането може да доведе до по-малки вноски поради по-малкия лихвен процент, но може и да увеличи погасителния ви период. Например, то може да превърне новото задължение в двадесетгодишнен кредит, макар че вече сте го погасявали пет години и ви остават само петнадесет години. В крайна сметка, това може да ви коства доста по-голяма сума. Затова изчислете всичко предварително, обмислете внимателно всичики детайли и ако се наложи се обърнете за консултация към опитен кредитен експерт.

kredit-byrz-300x63