Рефинансиране на кредит обб

Интересувате ли се от рефинансиране на кредит обб?

Вижте всички компании предлагащи рефинансиране на кредит обб и кандидатствайте директно за приоритетно одобрение. Подайте искане и очаквайте служител на фирмата да се свърже с вас за разрешаване на кредита и получаване на парите:

Предимствата при рефинансиране на кредит обб са следните:

– Атрактивни парични условия;

– Обединяване на няколко заема в един;

– Удобство при изплащането само на една вноска;

– Погасяване на равни месечни вноски;

– Животозастрахователна програма „Защита на кредита“;

– Опция за изплащане на месечните вноски от банкомат на Обединена българска банка.

Заемът има следните параметри:

– Оптимален общ размер – до 20 000 лв.;

– Максимален период:

  • до 6 г. за заеми от 1000 до 5000 лв.
  • до 8 г. за заеми от 5000 до 10 000 лв.
  • до 10 г. за заеми над 10 000 лв.

– Без такса за кандидатстване;

– Такса за кредитна оценка – съгласно действащата Тарифа за такси и комисиони на физически лица;

– Такса по сметка, покриваща заема – 2.5 лв. на месечна база.

Необходимите документи за получаване на този кредитен продукт са:

– Лична карта;

– Молба-декларация за отпускане на потребителски кредит;

– Документ, удостоверяващ задължение/я в друга банка;

Банката предлага възможност за обединяване на задълженията и оптимизиране на личния бюджет при:

– промоционална лихва 6.210% – първоначален размер (РЛП + фиксирана надбавка);

– няма условие за превод на работна заплата;

– без такса за кандидатстване.

Например при ГПР 7.05% при заем 20 000 лв. за срок 120 месеца, ще има променлив ГПР 6.210%, изчислен за целия погасителен срок, с включени следните такси:

– такса за кандидатстване 0 лв.,

– такса за кредитна оценка – 250 лв., 

– месечна такса по сметка, обслужваща кредита – 2.5 лв.

– месечна вноска: 224.16 лв.

– общо дължима сума: 27 488.72 лв.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.