Рефинансиране на кредит дск
Интересува ли ви рефинансиране на кредит дск?

При имплеменитрането на този процес потребителите имат шанс за рефинансиране на усвоен вече кредит, както от ДСК, така и от други заемодатели. Рефинасирането от Банката се отличава със следния регламент:

– Няма минимална сума;

– Максималната сума е 400 000 лв. или техния еквивалент в евро;

– Няма минимален погасителен период;

– Максималният погасителен период е 30 години.

KANDIDATSTWANE 2
Лихвените нива се определят на базата на пазарен индекс. Документите за получаване на заем по рефинансиране са следните:

  • Удостоверение за доход;
  • Съгласие на работодател за превод на възнаграждение по трудовово правоотношение – при едновременни заявления за потребителски и ипотечен кредит;
  • Общи сведения, съгласно ЗКНИП, която Банката може да потърси;
  • Общи сведения, на базата на Общите условия на Банката за отпускане на жилищни и ипотечни заеми;
  • Искане за отпускане на заем;
  • Декларация за гражданско и имущeствено положение и за свързани трети лица.

kredit-byrz-300x63