Рефинансиране на кредит ДСК

Интересува ли ви рефинансиране на кредит ДСК?

При имплеменитрането на този процес потребителите имат шанс за рефинансиране на усвоен вече кредит, както от ДСК, така и от други заемодатели. Рефинасирането от Банката се отличава със следния регламент:

– Няма минимална сума;

– Максималната сума е 400 000 лв. или техния еквивалент в евро;

– Няма минимален погасителен период;

– Максималният погасителен период е 30 години.

Лихвените нива се определят на базата на пазарен индекс. Документите за получаване на заем по рефинансиране са следните:

  • Удостоверение за доход;
  • Съгласие на работодател за превод на възнаграждение по трудовово правоотношение – при едновременни заявления за потребителски и ипотечен кредит;
  • Общи сведения, съгласно ЗКНИП, която Банката може да потърси;
  • Общи сведения, на базата на Общите условия на Банката за отпускане на жилищни и ипотечни заеми;
  • Искане за отпускане на заем;
  • Декларация за гражданско и имущeствено положение и за свързани трети лица.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.