Рефинансиране на кредити без поръчител

Рефинансиране на кредити без поръчител и гарант

Рефинансирането е отлична опция най-вече в ситуации, при които погасявате едновременно няколко заема или искате да промените условията, тъй като смятате, че може да намерите по-подходящ заемодател. При всички положения е добре да обмислите добре дали да предприемете рефинансиране на кредити без поръчител, тъй като понякога процеса по рефинансиране може да ви струва още разходи и да ви добави още пасиви. Най-добре е да сте особено прецизни, организирани и последователни в проучването. Осведомете се за лихви, санкции и допълнителни разходи като такси и вноски, които може да ви бъдат удържани. Същевременно е добре е да се информирате дали избрания от ваш кредитен доставчик не изисква поръчител, гаранция, обезпечение или паричен превод от месечното ви възнаграждение.  

Рефинансиране на кредити без поръчител до 5 000 лв.

     

Рефинансиране на кредити без поръчител до 100 000 лв.

В случай, че изберете да кандидатствате за рефинансирането банково дружество е добре да знаете, че те по принцип начисляват такса за разглеждане на документи и за обслужване, както и различни други такси, за които е добре да се осведомите предварително. Когато кандидатствате за такава услуга обикновено се налага да съставите списък от документи, които банката посочва в своите Общи условия, като е възможно да ви бъдат изискани и други по време на взимането на решение. Също така, изготвянето на становище изисква повече време в сравнение с небанковите дружества, известни като кредитни компании. В случай, че бъдете одобрени, ето нещата, които ще бъдат във ваш интерес след осъществяване на процедурата по рефинансиране: – По-малка лихва и понижаване на вноските за издължаване на заема, които в някои случаи стават чувствително по-ниски; – Понижаване погасителния период, в случай, че не променяте сумата на вноските по издължаването на кредита; – По-малки такси за обслужване и пр. В зависимост от размера на заема при реализиране на процеса може да ви бъдат възложени някои условия. Освен това, за да ви бъде разрешено рефинансирането,  следва да нямате просрочия към банки и компании за бързи кредити. За да се уверите, че не давате излишни пари по задълженията ви, които бихте могли да си икономисате рефинансирайки, редовно се информирайте за избрания от вас заем във връзка с неговите лихви и такси. В допълнение, в случай, че имате повече от един заем, следете какви ще са вноските, ако ги обедините в един чрез рефинансиране. Хубаво е да не забравяте, че кредитните продукти у нас постоянно изменят параметрите си, тъй като се влияят от търсенето и предлагането. Конкуренцията и борбата за повече клиенти е особено динамична при небанковите играчи, които постоянно се надпреварват, предлагайки все по-атрактивни предложения. Ако решите да рефинансирате, прегледайте условията на повече кредитодатели, за да изберете най-подходящия за вас. Без значение дали заемът ви е жилищен, потребителски или фирмен, може да се информирате за услугите на кредитния пазар и да изберете най-добрата оферта и дефинирайте точно целта си. Ако вие знаете от какво точно се нуждаете, гарантирано ще го откриете. Рефинансиране на кредити без поръчител

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.