Револвиращ кредит

Интересувате ли се от револвиращ кредит?

Револвиращият кредит се отличава с някои основни характеристики. В тази публикация ще разгледаме основните му предимства и недостатъци.
Предимства

Не е необходимо весик път да се кандидатства отново.

Спестява ви ценно време.

Позволява ви достъпен, бърз и лесен начин да получите пари в брой чрез вашата карта във всеки един момент.
Вие сами планирате начина на погасяване, като решавате как и кога да връщате средствате, като не се ангажирате с фиксирани вноски, които да трябва да плащате всеки месец. Плащате само минимална месечна вноска.

Тук са най-ефективните и гъвкави кредитни компании, работещи с кредитни продукти у нас. Изпратилите заявление онлайн имат предимство за одобрение. Кредитен консултант ще се свърже с вас, за да уговорите подробностите по кредита.

Рискове

Ако не обслужвате финансовото си задължение и не внасяте минималната дължима вноска всеки месец, може да последват санкции.

Дори и в сучай, че не похарчите цялия одобрен размер на кредита, ви се удържат такси, посочени в договора, като например, за ангажимент.

Лихвените нива на револвиращите заеми по принцип са по-високи, от тези на традиционните потребителски заеми.

Вашите права:

Ако изтеглите заем над 400 лв., преди да подпишете договора ви, имате право да ви се предостави безплатно цялата налична информация по заема под форма на Стандартен Европейски формуляр.

Когато сключвате споразумението с кредитора, имате право на безплатно копие от договора за револвиращ кредит.

Имате право да се откажете от подписаното споразумение за потребителски заем в рамките на 14 дни от деня на подписването му, а в случаите, когато договорът е подписан от разстояние или извън търговски обект – до 14 дни от деня, в който са ви били дадени изискванията по споразумението. 

За да имате това право обаче, трябва да отговаряте на два критерия:

В предвидения период трябва да информирате заемодателя си с уведовление.

В срок от 30 календарни дни след уведомлението, сте длъжни да погасите главницата, като запазите ливата, която отговаря на срока от деня, в който сте усвоили парите от заемо до деня на погасяване на средствата по главницата.

Револвиращият кредит носи известни рискове, за които трябва да сте информирани.

В случай, че не погасявате минималните вноски всеки месец и не обслужвате редовно револвиращия кредит, за да поддъражате баланса по тази сметак, заемодателят има право да я блокира и тя ще стане неизползваема. Понякога кредиторите удържат и санкции, които са умло замаскирани в Политиката или тарифите на банката.

В случай, че изберете да внасяте само минималната месечна вноска, не трябва да забравяте, че ще трябва да внесете доста пари за лихва. В такава ситуация е по-добре да се спрете на традиционен кредит от банка.

Комисията за защита на потребителите съветва да не сключваме договори без надлежно попълнени реквизити като размер или срок на ревовинга, защото това може да даде повод за злоупотреба от страна на някои кредитори, а доказването пред съда би било изключително трудно, тъй като подписа на кредитопотребителя ще бъде върху договора.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.