Разсрочване на задължения

Имате ли нужда от разсрочване на задължения?

Рефинансирането е процесът на изплащане на съществуващ гарантиран заем чрез получаване на нов заем със същия размер, който отново се обезпечава със същия имот като стария заем. Очевидно е, че рефинансирането не елиминира задълженията по дълговете, тъй като само заменя стар заем с нов. Хората като цяло рефинансират, за да спестят пари за плащания на лихви. Добре е, обаче, да се прецени добре размера на разходите за рефинансиране, преди да се стигне до него.

Промяна на срока на ипотека

Собственикът на жилища може да се интересува от промяна на срока на ипотеката по различни причини. Например, собственикът на имота, който се интересува от ускоряване на ипотечните плащания, може да предпоче да намали срока на ипотеката. Цената би била по-големи месечни плащания като санкция за намаляване на срока на ипотеката. Добре е да се знае, че намаляването на срока на задължението за заем е възможно само, ако месечните плащания са по-високи, тъй като се изисква да се плаща по-голяма част от главницата на месечна база. И обратно, увеличаването на срока на ипотеката може да бъде опция за хората, които са затруднени да се придържат към договорените плащания по главницата (текущите лихви). Такива хора могат да предпочитат рефинансиране на ипотека с по-голям период на погасяване.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.