Разсрочване на задължения
Имате ли нужда от разсрочване на задължения?

Рефинансирането е процесът на изплащане на съществуващ гарантиран заем чрез получаване на нов заем със същия размер, който отново се обезпечава със същия имот като стария заем. Очевидно е, че рефинансирането не елиминира задълженията по дълговете, тъй като само заменя стар заем с нов. Хората като цяло рефинансират, за да спестят пари за плащания на лихви. Добре е, обаче, да се прецени добре размера на разходите за рефинансиране, преди да се стигне до него.

KANDIDATSTWANE 2Промяна на срока на ипотека

Собственикът на жилища може да се интересува от промяна на срока на ипотеката по различни причини. Например, собственикът на имота, който се интересува от ускоряване на ипотечните плащания, може да предпоче да намали срока на ипотеката. Цената би била по-големи месечни плащания като санкция за намаляване на срока на ипотеката. Добре е да се знае, че намаляването на срока на задължението за заем е възможно само, ако месечните плащания са по-високи, тъй като се изисква да се плаща по-голяма част от главницата на месечна база. И обратно, увеличаването на срока на ипотеката може да бъде опция за хората, които са затруднени да се придържат към договорените плащания по главницата (текущите лихви). Такива хора могат да предпочитат рефинансиране на ипотека с по-голям период на погасяване.

kredit-byrz-300x63