Профи кредит мнения

Профи Кредит е небанково дружество, което предлага бързи потребителски кредити с месечни погасителни вноски до 5 000 лв.

Профи кредит е една от най-популярните фирми за бързи кредити с широк диапазон от кредитни продукти за спешни нужди от пари.
ПРОФИ КРЕДИТ България е собственост на Профиреал Груп – международна финансова група, която предоставя кредити за физически лица в Средна и Източна Европа и Югоизточна Азия.
Небанковото дружеството функционира на българския пазар от 11 години.
„Профи кредит България“ ЕООД с ЕИК 175074752 е небанково дружество с главен офис, намиращ се в гр. София, бул. България 49, бл. 53 Е, вх. В.
Компанията е регистрирана в БНБ с удостоверение BGR00166 и оперира закона за кредитните дружества.

Източниците на доход, приети от Профи Кредит, включват основно заплати, пенсии или обезщетения за безработица, но ако човек може да докаже с подкрепящи документи, че получава месечни доходи от други законни и проверими източници, тогава може да получи заем.

Изисквания за отпускане на бърз кредит

  • да сте български гражданин или ако е чужденец, да е със статут на постоянно пребиваващ у нас
  • да имате навършено пълнолетие
  • да имате доказуеми постоянни доходи

Документите, които се изискват към момента на започване на процедурата за получаване на заем, са:

  • Копие на документ за самоличност на лицето, кандидатстващо за този заем;
  • Копие от банково извлечение, показващо доходите (по гражданско правоотношени, по трудово правоотношениe или от пенсия)

Достъпът до пари се осигурява чрез клиентски акаунт, който е създаден на уебсайта на компанията. Създаването на акаунт дава възможност на клиента да не се налага повече да въвежда всички финансови данни и данни за самоличност при достъп до нов заем. На клиента се предоставя код за активиране (чрез SMS) и когато той се съгласи с всички условия и условия на компанията, акаунтът започва да функционира.

Сайтът е добре конфигуриран, като дава възможност на клиента да взаимодейства много лесно с работните секции. Цялата информация за бъдещия заем на Профи Кредит е достъпна чрез онлайн калкулатор, който ви дава данни за лихвения процент, годишния процент на разходите (ГПР) и общата сума, която трябва да бъде изплатена в рамките на периода на изплащане.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.