Продажба на ипотекирани имоти от банки

Интересувате ли се от продажба на ипотекирани имоти от банки?

Втората опция представлява продажбата на ипотекирания имот с одобрението на банката – кредитодател. Със средствата, които се получат от продаденото жилище, банката получава своя дял и лицето, което купува имота няма повече никакви задължения, тъй като кредита е погасен.

   

Кредити за сума до 200 000 лв.

  Първо и задължително изискване е да има лице, претендиращо, че желае да купи жилището. Ипотеката следва да бъде посочена в предварителното споразумение и след това трябва да са налице всички документи на ипотекираното имущество. В деня, в който ще се сключва споразумението трябва да се предоставят писмено желанията на банката да развали ипотеката, след като дължимите средства й бъдат изплатени. В този момент следва да се извадят в два екземпляра удостоверения, че върху имота не лежи тежест. Експертите съветват при покупко-продажба на ипотекирани имоти от банки да се използват услугите на брокер. Услугите на адвокат в такива ситуации усложнява процеса, тъй като се плащат допълнителни разходи под формата на такса, а не като възнаграждение за направената услуга. Ипотекираните имоти се продават често у нас и тези случаи са нещо съвсем нормално, а процедурите по тях са ясно установени, така че почти не се стига до казуси и спорове. Човекът, който купува ипотекирания имот влиза във взаимоотношение само с банката. Тя усвоява по сметка частта, която и се дължи и след това в писмен вид изготвя писмо, с което вдига ипотечния кредит. Ето най-добрия ред, който е добре да се спазва:
  1. Осъществяване на среща с търговеца и банката-кредитодател, където да се получат данните за дължимата средства. Тази цена не бива да бъде по-висока от цената на покупко-продажбата на имота. 
  2. Банката се ангажира да изготви писмо, в което да упомене, че ипотеката ще бъде заличена, след като средствата бъдат усвоени от продавача.
  3. Получаване на удостоверение за тежести преди сделката да се изповяда пред нотариус, за да се докаже, че имота не е обременен с други кредити.
  4. Комуникация с банката до заличаване на ипотеката.
  5. Извършване на проверка, за да се уверят заинтересуваните лица, че ипотеката е премахната.
Ако кредитодателят не е банка, а друг вид финансово дружество, ситуацията е малко по-различна, но един добър брокер ще бъде надеждна страна в този процес.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.