Примерен погасителен план

Знаете ли какво е примерен погасителен план?

Погасителният план е пряко свързан с погасителната давност. Тя представлява период от време, определен в закона, през който вашия кредитор бездейства и не предприема действия за събиране на вземането по принудителен ред. Когато този период от време изтече, вашият кредитор се лишава от правото си да търси принудително изпълнение на вашето задължение – за вас се открива възможността правомерно да се откажете да заплатите задължението си.

KANDIDATSTWANE 2

Ако кредиторът потърси съдействие от съда за събиране на своето вземане, последният няма задължение да проверява дали давността на задължението ви е изтекла. Вие (или адвокатът ви) трябва изрично да се позовете на изтекла давност, за да може да се ползвате от нея. Това означава да откажете да платите и като причина изрично да посочите, че давността е изтекла.
В този случай вие все още дължите съответната сума пари, заедно с натрупаните лихви, но кредиторът ви не може да събере вземането си по принудителен ред. Остава възможността да му платите доброволно и това няма да бъде недължимо платено. Това означава, че кредиторът не може да ви принуди да платите, включително и да получите съдействие от компетентните органи, ако аз се позовете на факта, че в продължение на дълго време той е бездействал.

Сключили сте срочен договор с мобилен оператор, но сте спрели да си плащате таксите. Изтеглили сте кредит, но не можете да си плащате вноските. Това са част от многообройните случаи, в които се явявате длъжник и изпадате в ситуация, в която по една или друга причина не плащате задълженията си

В долните редове ще разгледаме случаите, които се отнасят до задълженията ви към гражданскоправен субект /човек, банка, мобилен оператор, доставчик на услуги и други/, но НЕ и към орган на публичната власт /НАП, КАТ/.

Какво ви очаква в подобни случаи?

  • мога да платите задължението си доброволно;
  • може да изчакате реакция от кредитора си. Той, или ще започне действия по принудително събиране на задълженията, или ще остави нещата без развитие. В последния случай с изтичането на определен период от време вашето задължение ще се погаси по давност.

kredit-byrz-300x63