Примерен погасителен план

Знаете ли какво е примерен погасителен план?

Погасителният план е пряко свързан с погасителната давност. Тя представлява период от време, определен в закона, през който вашия кредитор бездейства и не предприема действия за събиране на вземането по принудителен ред. Когато този период от време изтече, вашият кредитор се лишава от правото си да търси принудително изпълнение на вашето задължение – за вас се открива възможността правомерно да се откажете да заплатите задължението си.

Ако кредиторът потърси съдействие от съда за събиране на своето вземане, последният няма задължение да проверява дали давността на задължението ви е изтекла. Вие (или адвокатът ви) трябва изрично да се позовете на изтекла давност, за да може да се ползвате от нея. Това означава да откажете да платите и като причина изрично да посочите, че давността е изтекла.

В този случай вие все още дължите съответната сума пари, заедно с натрупаните лихви, но кредиторът ви не може да събере вземането си по принудителен ред. Остава възможността да му платите доброволно и това няма да бъде недължимо платено. Това означава, че кредиторът не може да ви принуди да платите, включително и да получите съдействие от компетентните органи, ако аз се позовете на факта, че в продължение на дълго време той е бездействал.

Сключили сте срочен договор с мобилен оператор, но сте спрели да си плащате таксите. Изтеглили сте кредит, но не можете да си плащате вноските. Това са част от многообройните случаи, в които се явявате длъжник и изпадате в ситуация, в която по една или друга причина не плащате задълженията си

В долните редове ще разгледаме случаите, които се отнасят до задълженията ви към гражданскоправен субект /човек, банка, мобилен оператор, доставчик на услуги и други/, но НЕ и към орган на публичната власт /НАП, КАТ/.

Какво ви очаква в подобни случаи?

  • мога да платите задължението си доброволно;
  • може да изчакате реакция от кредитора си. Той, или ще започне действия по принудително събиране на задълженията, или ще остави нещата без развитие. В последния случай с изтичането на определен период от време вашето задължение ще се погаси по давност.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.