Преструктуриране на кредит

Какво е преструктуриране на кредит?

Възможността да спестите пари, докато изплащате заема си, е едно от основните предимства, предлагани от преструктурирането, защото по този начин ще се възползвате от възможността да съберете пари, не само за изплащане на дълга / дълговете си, но и ще може да планирате финансовото си бъдеще много по-лесно и в дългосрочен план.

Консолидиране на кредитната ви история – изплащането на всеки заем означава увеличаване на финансовото ви благосъстояние и следователно ще можете да се възползвате от удължаване на кредитния си лимит в бъдеще. Подобно предимство ще ви позволи да получите нов заем от стария или от настоящия ви кредитор, особено ако ще платите вашите вноски навреме.

Достъпът до определени програми за лоялност от новия кредитор се диктува от новата ситуация на банковия пазар, при която повишаването на конкурентното ниво е в полза на клиентите. Това ви дава възможност да получавате достъп до различните програми за лоялност и възнаграждения от банките. По този начин, когато сте избрали заем за рефинансиране, вие също ще можете да получите кредитна карта с определен кредитен лимит или други предимства (намалени комисионни или 0% комисионни за теглене от банкомати и др.).

Следователно, заемът за рефинансиране представлява отваряне на нови перспективи за бъдещето, които идват с редица финансови предимства, което ви дава възможност да консолидирате както настоящото, така и бъдещото си финансово състояние.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.