Потребителски кредити без обезпечение

Потребителски кредити без обезпечение – какво трябва да знаете

Необезпечени потребителски кредити

Потребителски кредити без обезпечение могат да бъдат изтеглени за закупуване на нов автомобил, ремонтни дейности на жилището или друго ваше желание. При тези заеми не е необходимо да ипотекирате ваше имущество като обезщетение. Максималната сума на заема е 25 000 лв., а оптималния погасителен период – 5 г.

На пазара на кредитни продукти у нас се шири голям диапазон от заеми без обезпечение, които могат да се усвоят за различни цели. При този вид продукти не е необходимо да имате недвижима собственост, а ако сте собственик не е необходимо да го залагате под формата на гаранция, че ще плащате редовно месечните си вноски.

Лихвеният процент по тези кредити се калкулират върху сумата на заема. Факторите, от които зависи дали ще получите одобрително становище от заемодателя на първо място са добрата кредитна история и положителния кредитен рейтинг.

Иначе казано следва да нямате просрочия и невнесени месечни вноски по предишни задължения, както и да нямате непогасени заеми към други кредитори.

Гражданите с отрицателна кредитна история или недобър рейтинг също могат да получат одобрение за заем, но при тях ще бъде значително по-трудно, а и лихвата ще бъде по-голяма, тъй като така заемодателите се застраховат, че ще погасите задълженията си.

У нас най-често се теглят бързи заеми, когато става дума за кредити без обезпечение. При тях може да усвоите определена неголяма сума до часове и следва да ги издължите до месец. Ако такъв кредит отговаря на нуждите ви, експертите съветват да се обърнете към банка или лицензирана кредитна компания за бързи кредити.

При кредитите без обезпечение лихвата бива два вида – фиксирана и променлива. При първия вид предварително се знае каква сума ежемесечно следва да внасяте и това улеснява да разпределите доходите си. При фиксираната лихва минусът е, че при ако благоприятно за вас се променят условията, вие не може да я променяте.

Когато изпращате заявката си по електронен път, то по-добре да си служите с електронен кредитен калкулатор, за да пресметнете вноските си и да решите дали наистина този разход не е твърде висок за вас.

Заемите, които са без обезпечение и са с променлива лихва не са така популярни. При тях лихвата може да се променя през целия погасителен период.

Потребителски кредити без обезпечение

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.