Потребителските заеми в ЕС

Знаете ли правата си за потребителските заеми в ЕС?

Когато човек тегли потребителски заем, е добре да знае, че има принципи в политиката на Европейския съюз, които закрилят правата на гражданите. Този регламент се отнасят до времето преди подписване на споразумение с кредитодателите и ви предоставят шанс да го анулирате, в случай, че размислите.

Как се сравняват предложения?

Когато желаете да придобиете нещо на кредит, е добре първо да сравните предложенията и чак тогава да направите вашия избор. Преди да сключите споразумение, кредитодателят следва да ви даде информация под формата на стандартизирано европейско приложение във връзка с потребителския кредит. Този формуляр се изисква, за да ви улесни да се информирате оптимално за регламента на всеки финансов продукт, от който искате да се възползвате. Той следва да съставлява:

– главните особености на споразумението;

– стойността на заема и цената му;

– ГПР, който включва цялата стойност на продукта – лихви, такси, комисионни и всякакви други разходи;

– броят, сумата и през какъв период следва да се правят плащанията;

– общи данни, свързани с юридическата страна на кредита.

По този начин може да сравнявате предложения за кредити от повече кредитни доставчици и да се спрете на най-изгодния за вас. В случай, че кредитния доставчик не ви е дал такъв документ, вие имате право да го изискате.

Може ли да се откажете от кредита, след като вече сте подписали споразумението?
В случай, че сте подписали основния документ по споразумението за кредит, но сте осъзнали, че нямате нужда от този продукт в последствие, може да използвате правото ви за отказ, което е 14 календарни дни, считано от сключването.

Не е задължително да се аргументирате пред кредитния доставчик, но следва да възстановите размера на кредита, който сте усвоили плюс лихвите и други разходи и такси, заплатени от кредитодателя.

Предсрочно погасяване на заемите

Ако възнамерявате да платите заем по-рано, от момента, за който сте се договорили, можете да го реализирате. Добре е да знаете, че може да трябва да изплатите обезщетение на заемодателя за загубения интерес от негова страна. Възстановяването на този интерес следва да не надвишава общата сума на реално пропуснатите лихви.

Редът и условията се отнасят до потребителските заеми на стойност от 200 до 75 000 евро. Това не се отнася до кредитите, които:

– гарантирани с ипотекиране на ваш имот;
– сключени за закупуване на земя или недвижим имот, за лизинг или даване под рента, в които не се включва условие за закупуване;
– отпуснати без лихва, без допълнителни такси или овърдрафт, който следва да се изплати за период от 1 месец, след взето решение от съда;
– свързани с кредити, отпускани на определена социална група.

Имате ли право на кредитен продукт от страна-членка на ЕС, която не е вашата родина?

В случай, че искате да изтеглите средства от друга държава, е добре да знаете, че кредитните организации може да не искат да ви отпуснат, тъй като не сте гражданин на същата държава. Също така, може да ви откажат заем и когато работите в страна, различна от тази, в която се намира кредитора.

Права на кредитните доставчици

Банките могат да поставят редица изисквания на кредитоискателите. На база общия регламент за недопускане на дискриминация по отношение на националност, финансовите организации нярушават законите на ЕС винаги, когато проявяват дискриминация към чуждестранни граждани на страни, които са членки на Евросъюза на базата на националността им.

Ако считате, че в някоя банка са проявили към вас дискриминация, имате право:

– да осъществите контакт с институцията (в частност с нейната служба по жалби и оплаквания) и да изискате отговор в писмена форма, в който банката да се аргументира на база на какво е формирала отрицателното си становище за отпускане на кредит;
– на базата на този документ от кредитодателя имате право да потърсите подкрепа от FIN_NETEnglish (мрежата за разрешаване на финансови казуси), изпълняваща ролята на медиатор между граждани и кредитни доставчици.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.