Погасяване на кредитите

Интересувате ли се от погасяване на кредитите?

Финансовите буфери и кредитите е добре да се използват регулярно. Значителен е броят на хората у нас, които опитвайки се да направят най-добрия избор, остават в положение на несигурност. Тази статия има за цел да даде някои основни насоки в този аспект.

Приоритизирането е един от апектите, които са най-трудни, когато трябва да се взима правилното решение. Алокирането на паричните средства е от изключително голямо значение, но доста от хората не могат да преценят колко от финансите си да насочат в една или друга насока. Те изпитват трудност да поставят всичко на мястото и нещата най-накрая да поемат по оптимално добрия път.

1. Направете си фонд „За черни дни“.

Един основен фонд „За черни дни“ може да е, например, 1 000 лева. Те могат да се използват при спешни и неотложни поводи като части за автомобила, ремонти или медицински нужди.

Винаги, когато този буфер бъде опразнен, е добре да преустановите всякакви други дейности по издължаване на дългове или спестявания, докато в него не бъдат събрани отново 1 000 лева. Когато издължите всички ваши заеми, може да започнете да събирате за по-голям фонд, който да се равнява, например, на разходите ви от три до 6 шест месеца.

2. Рефинансирайте кредитите си.

При рефинансиране е добре да се обърне внимание на периода на обединеното задължение. Колкото по-дълъг е този срок, толкова по-големи ще са лихвите. Все пак рефинансирането служи за спестяване на финанси, а не за допълнително харчене на още пари.

3. Фокусирайте се върху спестяването.

Спестяването за пенсия е дълъг процес и най-важният момент при него е времето. Иначе казано, колкото по-рано започнете да пестите, толкова повече пари ще сте събрали, когато се пенсионирате. Ако спестявате по малко за 50 г. е за предпочитане пред това да спестявате по много за 25 г.

Например, ако сте на 28 г. и пестите по 5 000 лева за 1 г., когато станете пенсионер, при средна доходност от 8% и се пенсионира на 68 г., 1 295 000. Ако започне обаче 12 години по-късно да спестява и се опита да постигне същите резултати, то започвайки на 40 да пести, той трябва да заделя по 13 583 лв. Разликата между 5 и 13 583 лв. на година не е никак малка.

4. Създайте си план за погасяване на заемите.

Когато вече сте усвоили метода на спестяване на пари за времето, в което ще преминете в златна възраст, вече може да започнете да погасявате всички свои задължения. Помислете как може да печелите повече, за да приключите с наличните дългове. Единият начин е като намалите месечните си разходи, а другия – да намерите начин да печелите повече.

Погасяване на кредитите

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.