Планиране на пенсионирането

Планиране на пенсионирането – заделяте ли средства за пенсия

Колкото и да не ни се иска, в началото на 40-те ни години сме все по-близо до периода, в който ще искаме да пътуваме, творим или просто да се наслаждаваме на живота. Тази публикация ще разгледа темата за планиране на пенсионирането и насоките, които е добре да се вземат предвид.

Все повече хора от моето поколение (а и по-млади) не си представят да работят активно до 65 години, каквато е средната възраст за пенсиониране у нас, а са си поставили за цел да не се налага да работят след като навършат 50 или 55 години.

В началото, тази мисъл, може би, звучи като утопия. По-късно  осъзнаваме, че няма да спрем да работим, докато можем, но не искаме и да ни се налага да стоим сутрин в задръствания, да ходим в някой задушен офис и да правим скучни доклади, когато станем на 60+ години.

За да определим ние бъдещето си, а не НОИ или пазарът на труда, е добре да се подготвим за нашето пенсиониране. За съжаление, размерът и адекватността на държавната пенсия не са гарантирани, и е почти невъзможно да я планираме. Почти няма настоящ пенсионер, който е знаел поне приблизителния размер на пенсията, 15 или 20 години преди да се пенсионира. По тази причина, можем да заложим в нашия  финансов план не повече от 400-500 лева като размер на държавната пенсия (ако тогава изобщо съществува пенсионна система в сегашния си вид).

В основата на пенсионното планиране е да определим каква пенсия искаме да получаваме. Най-често използвания начин за това е заместващ коефициент, т.е. каква част от последната ни заплата ще ни е достатъчна да живеем добре като пенсионери. Добър коефициент е между 0.7 и 0.8. Това означава, че ако последната ни заплата е 1,000 лева, то пенсията ни ще е между 700 и 800 лева сегашни пари. Този показател е по-нисък от единица, защото ще отпаднат част от разходите, свързани с ходенето на работа.

Следващото нещо е да определим на каква възраст искаме да се пенсионираме. Ако сега сме на 40 години, а искаме да се пенсионираме на 55, то периода за акумулиране на нужните средства ще е 15 години. За да определим общата сума, която ще ни е необходима за добър живот след пенсионирането, взимаме средната продължителност на живота в България, която е около 75 години. Така установяваме, че периодът за получаване на пенсия ще е 20 години – от 55 до 75 години. Умножаваме тези 20 години х 12 месеца х желания размер на пенсията, прибавяме инфлацията и имаме приблизителен размер на необходимата ни сума. Остава само да я подсигурим с нашите спестявания и инвестиции. Разбира се, това изчисление може да се направи и доста по-детайлно, но не е необходимо на сегашния етап.

Планиране на пенсионирането

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.