Пари срещу недвижим имот/жилище

Търсите пари на кредит срещу недвижим имот/жилище?

Хората в България, които се нуждаят от пари на заем и могат да предложат недвижим имот или жилище като обезпечение пред банката, са изправени пред труден избор. ова се дължи на факта, че в момента конкуренцията у нас между финансовите институции, предлагащи подобен род кредитни продукти, е много голяма.

Един от въпросите, които гражданите си задават най-често е какъв ипотечен заем да изберат – с фиксирани или намаляващи вноски. Ако човек избере план с фиксирани вноски, то те няма да се променят през цялото време, докато се изплаща сумата (анюитет). От друга страна при намаляващите вноски, първите вноски са в по-голям размер, в сравнение с анюитетния план, така че, когато човек предпочете този начин на плащане, трябва да е с по-висока кредитна способност, за да му бъде отпуснат необходимата сума.

Основният плюс на планът с равни месечни вноски е, че дава възможност за оптимално финансиране, спрямо икономическите възможности на клиента. Същевременно основният приоритет на погасителният план с намаляваща вноска е, че през първоначалния период на заема се изплаща по-голям дял от главницата, което води до ниско общо оскъпяване на заема.

Следващият важен въпрос, който хората си задават е дали е добра идея ползването на гратисен период. Добре е човек предварително да се консултира с експерт, дали възползвайки се от възможността за гратисния срок, това няма да оскъпи крайната цена на вземането. В по-голямата част от банковите институции под гратисен срок се разбира много кратък срок, например до една година, през който не се внасят суми по главницата, а само лихвите.

Друг важен въпрос, който хората често си задават е дали да изберат постоянен или плаващ лихвен процент.

Значителна част от банките дефинират базовата си лихва, който заедно с фиксираната надбавка съставлява лихвите на различните кредитни продукти.

Следващият популярен начин за идентифициране на плаваща лихва е въз основа на индекс (Софибор, Либор, ОЛП, Юрибор) и фиксирана надбавка.

Предвид измененията на Закона за потребителските кредити и по-специално във връзка с ипотечните кредити, който влезе в сила на 23.07.2014г., променливата компонента в ценообразуването на лихвите може да бъде пазарен индекс (Софибор, Либор, Юрибор и/или индикатори, определени от БНБ и/или Националния статистически институт, или съчетание от тях).

Банките помотират фиксирани лихвени проценти на промоция за първоначалния период на заема (не повече от десет години), но основния фактор за ценообразуването на един заем е ГПР

Пари срещу недвижим имот/жилище

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.