Пари назаем срещу лихва

Пари на заем срещу лихва – какво трябва да знаете

Какво трябва да знаете, ако искате да кандидатствате за бърз онлайн заем?

Като финансово деликатен период, времето след започването на пандемията налага да бъдете изключително внимателни в избора на офертите за вашите заеми. Ето какво трябва да направите и какви фактори трябва да вземете предвид:

  • Вземете назаем, само ако няма друга възможност да ви осигурите нужните пари – например можете да продадете нещо бързо или да работите допълнително;
  • Изчислете много добре вида на заема, за който кандидатствате – овърдрафт или дебитна карта може да ви даде по-достъпни възможности за погасяване от бърз заем;
  • Изберете опцията за лихва с фиксирана стойност – по този начин ще избегнете колебанията, които се обявяват на финансовия пазар и които ще повлияят на развитието на лихвите;
  • Не вземайте заеми в средносрочен или дългосрочен план – стига да не знаете дали имате контрол върху финансите си, по-добре изберете за краткосрочен заем;
  • Сравнете офертите, преди да вземете решение за окончателния кредитор – много е възможно предложенията на компаниите за заем да бъдат все по-изгодни през този период за тези, които искат заем. Така че, възползвайте се от подобни възможности (особено ако имате положителна кредитна история);
  • Ако досега не сте кандидатствали за бърз кредит от компании, потърсете онези оферти, които са безлихвени при първия ви заем – реално предимство е да получите малко пари, без да се налага да плащате лихва върху заетата сума;
  • Погасете заема възможно най-бързо – всяко забавяне може да доведе до навременното прилагане на такси за неплащане, което ще увеличи общата стойност на кредита, който трябва да бъде погасен.

Времето след пандемията и последвалата икономическа криза, оформят нов период, който ще бъде благоприятен за кредитополучателите с положителна кредитна история. Тези, които са платили заемите си навреме, също ще се възползват от него. Хората, които имат работа с високо ниво на сигурност, ще се възползват по-лесно от заем.

Но дори и тези, които не попадат в тези категории, имат своя шанс да вземат бърз заем от кредитна компания. Следователно за всеки възможен длъжник има потенциален кредитор! Много е важно заемът да е изгоден за всички страни, затова винаги вземайте назаем по най-отговорен начин!

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.