Пари до заплата без лихва

Пари до заплата без лихва – как да кандидатстваме

Какво е безлихвен заем за един месец – пари до заплата без лихва!

Стартиран като концепция, посветена на тези, които се нуждаят от безлихвени пари назаем за ограничен период от време, този вид финансова помощ успява да привлече все повече и повече вниманието на онези, които са добри платци. По този начин, този вид кредит е предназначен за хора, които имат стабилен източник на доходи и които са заинтересовани да се възползват (при определени условия) от шанса да получат пари на заем, без да плащат нищо допълнително. Обикновено т.нар. „първи кредит с 0% лихва” при различните фирми може да варира, но е с неголям размер – от 100 до 700 – 800 лева, като изискването е ползвал услугите на конкретната фирма. При тях кредитната компания няма финансов интерес, но печели публично доверие, тежест и пазарен дял.

В нашият сайт ви предлага възможността да изберете само бързи безлихвени заеми, така че можете да получите парите от заема без финансов излишък.

Ограниченията са свързани със заеманата сума (стойността е малка, не надвишаваща суми, по-големи от 1 000 лв), срока, в който сумата ще бъде възстановена (максимум 30-45 дни) и ограничението по отношение на броя на исканията ( не повече от веднъж).

На небанковия пазар такъв заем се е превърнал в обичайна практика, така че предлаганите оферти са все по-многобройни. Нашата цел е да ви предоставим жизнеспособни алтернативи, които да ви помогнат да получите най-добрия лихвен кредит, така че можете да се насладите на заем, който има максимални ползи. Открийте най-новите оферти на пазара, актуализирани ежедневно и изберете заем, за да не плащате нищо в допълнение към офертите, налични на нашия сайт!

Когато теглите кредит до заплата от кредитора, от който сте теглили веднъж вече заем, ще ви бъде начислена лихва. За тези, които нямат опит с бързите кредити ще поясним. Лихвата е сумата, която трябва да бъде изплатена от длъжника, тъй като той е получил заема наведнъж. Това се изразява като процент, като се изчислява въз основа на заетата сума и броя на дните, в които сумата ще бъде възстановена. Като цяло, лихвата се счита за финансов излишък, който се добавя към първоначалната сума и който трябва да бъде изплатен с определена вноска, начислена към заема, до датата на неговото пълно погасяване. Кредитните проценти са вноските, на които е разделен заемът, който включва сумата, пропорционална на съответната вноска плюс сумата, получена в резултат на изчисляването на лихвения процент. При изчисляване на лихвата се взема предвид салдото на заемната сума, процентът, който е лихвеният процент, и продължителността на кредита (брой дни).

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.