Обосновка за получаване на кредит

Интересувате ли се от Обосновка за получаване на кредит?

В най-синтезиран вид в една кредитна сделка може да се обособят три самостоятелни компонента: Заявка (искане) за банков кредит, Кредитен договор и Контролно-регулиращи мерки на банката.

KANDIDATSTWANE 2

В специализираната литература се  посочва, че особеностите на реализацията на кредитната сделка могат да бъдат наименовани като: „Технология на кредитирането”, която включва:

Приемане на необходимите документи;

 — предварителен договор с потенциален кредитополучател;

— анализ на „кредитоспособноста”;

— решения по искането на кредит;

— писмено становище на кредитния инспектор по искането за отпускане на кредит;

— окончателно решение;

— договор за кредит;

— предоставяне на средствата по разрешения заем;

— контрол и периодичен анализ на съотношението на всеки отделен кредит;

— събиране на вземанията.

Обосновка за получаване на кредит

kredit-byrz