Необходими документи за кредит

Как да тълкуваме изискванията на компанията за заем?
Въпреки, че понякога бъркаме изразите кредит без документи и без доказателство за доход, в слчая на кредит само с лична карта, трябва точно да разграничим тяхната функция. Когато кандидатствате за небанков заем без документи, обикновено ще бъдете задължени да представите доказателство за своите приходи. Това може да не е доказателство за заплата, но все пак трябва да покажете на кредитора определен източник на вашите доходи.

KANDIDATSTWANE 2

Доказателство за доходи

Служебната бележка е най-простата форма за проверка на финансовото състояние на един бъдещ кредитополучател. Чрез този документ клиентът представя доходите си, благодарение на които кредитната компания получава достъп до данни, които ще й позволят да оцени потенциалния риск от един договор за заем. Понякога се изисква и представяне на потвърждение за скорошно оттегляне. Въпреки че кредитните компании са ограничили формалностите при получаване на бърз кредит, понякога те изискват определени документи, които се характеризират с много бърз поток от информация.
Доказателството за доход е документ, изготвен не от кредитополучателя, а от неговия работодател. Този документ включва личните данни на служителя, идентификационните данни на фирмата и информацията за изплатеното възнаграждение, неговия размер, средно за последните месеци и продължителността на договора.

Видът на един такъв документ обикновено е тясно свързан с размера на заема и чрез него кредиторът изчислява риска за финансовото предприятие от непогасяване на задължението. За сравнително малки суми най-популярната форма е отчет за доходите. В някои случаи може да бъде изискана извадка за определен период на баланса на банковата сметка. Този вид документ най-често се използва за заеми със значителна стойност и с дълъг период на погасяване.

byrzi-krediti-bg