Необслужван кредит давност

Има ли давност необслужван кредит Недобросъвестно обслужваните кредити може да се каже, че имат давност от пет години. Фактът, че всеки от нас има досие в ЦКР ни кара да бъдем по-отговорни и да мислим за последствията от нашите действия, а не да допускаме просрочия и непогасени заеми, например. В същото време, значително намалява броя на неплатилите, тъй като ЦКР не позволява на нередовните платци да имат достъп до нов заем, преди да са върнали предишните си заеми. ЦКР също ни помага косвено да разберем, че имаме лошо финансово образование и ни ръководи да подобрим знанията си във финансовата област.

   

Подходящи кредити за лица с необслужвани кредити

  Цените на кредитите за хора с лошо цкр поради просрочия и необслужвани кредити, са много по-високи, така че не си струва да взимате голяма сума, докато не изчистите вашата кредитна история. Краткосрочните заеми за хора с лоша кредитна история са идеални за демонстриране на засилена финансова дисциплина. В заложна къща можете да получите заем срещу залог. Това също е изход от ситуацията, но кредитната история не се променя в същото време, тъй като заложните къщи не прехвърлят информацията за погасяването на вашия заем в IЦКР. Добрата финансово култура и чувството за финансова отговорност, са изключително важни, особено при кандидатстване за заем. Много клиенти дори не са чували за ЦКР, но той е нещо основно. На пръв поглед изглежда много лесно да вземете заем или в краткосрочен, или в дългосрочен план, чрез лизинг, за лични нужди, за недвижим имот или ипотека. Каквато и да е неговата същност, решението ви трябва да се основава на вашата култура в сферата на личните финанси. Финансовото образование включва процес, в края на който човек придобива определени знания и умения, за да управлява ресурсите си възможно най-ефективно. Едва след като човек започне да инвстира време и да събира информация, ще може да поддържа оптимален финансов баланс, като ефективно управлява доходите, правилно реализира разходите, спестява за непредсказуеми ситуации и, разбира се, правим устойчиви инвестиции.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.