Недвижими имоти от банки

Интересувате ли се от недвижими имоти от банки?

Всеки човек би желал да попадне на изгодна оферта за евтино жилище. Пример за такава ситуация е, когато банката присвои имота на някой, който не си плаща редовно ипотечния кредит. В такъв случай, дружеството предлага жилището за ниска сума, а  хората, които успеят да се сдобият с такъв дом са големи късметлии.

1. Предимствата. Основният плюс на закупуване на имот чрез публична продан е по-малката стойност. Законът гласи, че първата цена, която се обявява следва да е на стойност половината от жилищната оценка на имуществото. Оценяването се извършва от вещо лице. Стойността на имота се повишава с всяка следваща стъпка. Друг плюс е фактът, че при получаване на собственост върху имуществото отпадат ипотеките и възбраните върху него.

Съдебният изпълнител следва да направи проверка за всички възможни тежести като право на използване, оформено споразумение за наем и др., които могат да съпътстват имота дори след продажбата му. Кандидат-купувачът трябва да е наясно преди подаването на предложението с всички съпътстващи имота договори. Поради тази причина, законът постановява те да бъдат вписани в обявлението.

2. Негативите. Те се отдават на риска, който може да се получи за купувача, в случай, че длъжника повдигне дело, с което обжалва наличието на задължението си или решенията на съдебния изпълнител. Това може да просрочи доста във времето процеса по публичната продан. Капарото от 10% от стойността на имота, което се плаща в началото може да се загуби безвъзмездно, в случай, че лицето в ролята на кандидат-купувач се откаже и не внесе останалата стойност, която е обещал.

3. Разходите. Кандидат-купувачът се налага да плаща повече разходи под формата на такси, в сравнение със средствата, които се плащат при една покупко-продажба. Първо, купувачът плаща общински данък от два до четири процента от стойността на имуществото. Това може да варира при съответна Община. Таксата за вписване е 1% от цената на придобиване на собствеността.

Втората такса се плаща на съдебния изпълнител, който обикновено е частен, а не държавен.

1,5% от покупната стойност, но не над 3 000 лева се плащат за изваждане на постановление за възлагане. Той доказва собствеността и е еквивалентен на нотариалния акт.

1% от стойността е за въвеждане във владение. Този разход е необходим, ако имуществото се използва от предишния притежател или от наемател, който не желае доброволно да си тръгне.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.