Най-изгодните кредити

Как да намерите най-изгодните кредити? По какво се различават промоционалните оферти през различните периоди?

Обикновено всички промоции имат сходни или идентични характеристики. Най-често банките наблягат в промотирането на по-благоприятни лихвени нива или намалени такси. Различията могат да бъдат в начина на формиране на лихвата – фиксирана лихва за определен период, нулева лихва за няколко месеца, по-ниски лихви и такси за определен период и други. Разнообразието в начина на представяне на промоционалните оферти е много голямо, но основно се представят оферти с по-ниска лихва спрамо стандартните условия на банката, без такси за кандидатстване или други преференции по съпътстващи услуги и застраховки.

С каква продължителност са промоциите по кредити и как да не ги изпуснете?

Продължителността на една кредитна кампания най-често е около 3 месеца, но може да бъде и само 1 или 2 месеца, а може и да продъдължи повече от 3 месеца.
Възможно е дадена промоция да бъде удължена след изтичане на първоначално обявения срок. Това се определя в процеса на действие на промоцията, като причина за удължаването може да бъде завишената активност и съответно банката вижда възможност за раелизиране на повече продажби и по-добра доходност.
Ако оферираните параметри от промоцията покриват вашите критерии е достатъчно в срока на кампанията да подадете искането си за кредит с първоначалния комплект документи. Така ще се счита, че искането е входирано в срока на действие на промоцията и ще можете да се възползвате от по-благоприятните условия.

За какво да внимаваме при промоциите по кредитите?

Всяка промоция има своите положителни и отрицателни страни. Ето защо трябва да бъдем изключително внимателни, когато разглеждаме промоционални оферти за кредити. От съществено значение е да проследим намалението на едни параметри по кредита да не води до увеличение в други. Или с други думи казано, намалението на лихвата, не би трябвало да води до увеличение на годишната или месечна такса за обслужване. Това са основни фактори определящи годишния процент на разходите (ГПР). Ето защо е добре да сме информирани какво е ГПР при предлаганата оферта от промоцията на банката. Не трябва да пропускаме и месечните и годишни такси. Банките промотират премахването на конкретна такса, но само за определен период от време, а не за целия срок на кредита. За това е важно да сме наясно до кога е валиден промоционалния период, за да имаме реална представа за разходите по кредита.

Къде са най-изгодните кредити?

В сравнение на всички актуални оферти за кредити, за да изберете най-изгодните условия от всички промоции и най-добрите предложения на пазара.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.