Мостов кредит

Интересувате ли се от мостов кредит?

Вижте най-динамичните фирми на пазара на заеми у нас, предлагащи мостов кредит и подайте заявката си по електронен път за да я разгледат приоритетно. Кредитен консултант на фирмата ще се свърже с вас, за да ви информира дали сте одобрени и може да посочите по какъв начин предпочитате да получите сумата.

Т. нар. мостов кредит представлява краткосрочно финансиране, с цел закупуване на недвижим имот, когато човек има намерение да продаде стария, но още не го е направил.

Този заеме е много удобен в случа, когато човек трябва да намери сумата за ипотечния заем на 100%.

 В повечето случаи, мостов заем се усвоява, в случай на покупка на нов дом, преди продажбата на стария. Отличителна черта на този вид краткосрочен кредит е, че той се отпуска въз основа на цената, на която ще се закупува новото жилище, като я покрива изцяло.

Мостовият кредит може да се отпусне от финансовите институции у нас, не само за жилище, но и за крайградска къща, къща на село, търговски обект, заведение, офис и други недвижими имоти.

Този кредитен продукт е изключително гъвкав и благодарение на него, когато човек току що е взел решение да продаде своя недвижима собственост и попадне на оферта, която го привлича, но все още няма необходимата сума.

Друго предимство на финансовия продукт е, че той е изключително удобен, тъй като дори и човек да притежава недвижима собственост, натъквайки се на изключително атрактивна оферта, може да реши да продаде стария си недвижим имот, за да получи този, който е избрал.

В такива случаи мостовият кредит играе роля на финансова подкрепа и помага на хората да излязат от затрудненото положение да се сдобият навреме с необходимата сума, нужна им за самоучастието, докато изгодната оферта е валидна и още не са освободени средствата им от тяхната собственост.

Стандартната процедура при мостовия заем е да се даде срок от 1 календарна година, през който потребителят да съумее да продаде стария си имот. След това, стойността и се приспада от размера на мостовия заем. Обикновено кредитните институции у нас не налагат максимален размер на отпусканите суми при мостовите кредити.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.