Лихвен калкулатор

Знаете ли какво е лихвен калкулатор?

Лихвеният калкулатор се използва, за да се калкулира ГПР, който кредитоискателя ще трябва да изплати, след като усвои желания от него заем. С негова помощ човек може да планира разходите и се изключва възможността да бъде изненадан от крайната цена по кредита, която ще плати.  

Този електронен лихвен калкулатор кредити е разработен за почти всички банкови финансови организации. Такъв се предлага на гражданите на официалните страници на Уникредит, Райфайзенбанк, ДСК, ОББ, ЦКБ, Сосиете, Анианц, Пощенска банка, ПИБ и т.н.

Съществуват и онлайн платформи, които предоставят униврсални електронни калкулатори, които изчисляват по формула за изчисляване на лихва. В тях бързо, лесно и надеждно се вписват данните на потребителя като сума на заема, погасителен период и ГПР. Когато се впишат тези денни, гражданите могат да видят детайлен погасителен план на кредита, който мислят да изтеглят.

Освен калкулатор за бързи и потребителски заеми, съществува и лихвен калкулатор ипотечен кредит. Той може да калкулира Годишния процент на разходите при ипотечните заеми.

С помощта на електронният лихвен калкулатор всеки човек може да си направи погасителен план за заем за апартамент, автозаем, стоков заем, студентски заем, фирмен заем, жилищен заем, овърдрафт или заем за рефинансиране.

Лихвен калкулатор заем за нещо спестява на потребителите време, разходи, колебания и неприятности. Благодарение на вписване на информация като сума на заема период и лихва, човек може да види бързо, лесно и удобно детайлен погасителен план на предстоящата кредитна услуга, от която мисли да се възползва. Експертите съветват винаги кредитоискателите да използват тези калкулатори, за да направят добре информиран избор.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.