Лихвени проценти по депозити

Лихвени проценти по депозити / най-високи лихви по депозити
В края на годината експертите констатират, че с 1 % са се понижили лихвените проценти по заемите и депозитите, спрямо тези, когато годината започна. Експертите споделят, че през 2017 година понижението ще продължи, но с не толкова голяма скорост.

По техни думи миналата година е била добър момент за лихвените проценти по заемите и не толкова за тези по депозитите. В първите месеци на 2016 година лихвените проценти по ипотечните заеми са били в интервала 4 и 5.25 %, а в последните месеци те са се променили на 3.6 % и 4.5 %, което ще рече намаление с около 1 %. По същия начин се отчита и понижаване на лихвените проценти при потребителските заеми, където в края на 2016 година те са от 6 до 9 %. Не е радостно обаче, че намаление се отчита и при лихвените проценти на депозитите.

 

KANDIDATSTWANE 2

Кредитният съветник по кредитни услуги Тихомир Тошев споделя, че лихвите по депозитите в първите месеци на 2016 година са около 0.7 и 1.5 %, а през края на миналата година те отчитат спад до 0.1 до 0.3%. Той заключава, че депозитите носят все по-ниска доходност на финансовите институции.

Експертите считат, че при положителната ликвидност на нашите банкови институции и политиката им те да увеличават броя на своите клиенти, по всяка вероятност ще продължи тенденцията по намаляване лихвените проценти по заемите.

Г-н Тошев казва още, че от тук на сетне може да предвидим, че намаляването на лихвените проценти и по заеми и по депозити ще става по-постепенно, тъй като възможността за спад при тези проценти се е изчерпала.

Лихвените проценти по влоговете на практика е толкова близо до нулата, а тези по заемите са достатъчно малки, като се има предвид, че България на този етап е с все пак немалка премия на риска. За това по всяка вероятност ще станем свидетели на продължително задържане на лихвените проценти.

Същевременно, не може да не се отчете факта, че пазара у нас е силно конкурентен. У нас има много нови действащи лица на банковия пазар и всички те се съревновават за клиентите, което неминуемо ще доведе до някакво намаление и през тази година при процентите, с които се облагат потребителските и ипотечни заеми.
Друго наблюдение, предизвикващо интерес показва, че през изминалата година са взети 40 % повече ипотечни заеми, в сравнение с изминалата година.

Макар лихвените проценти по вложенията да не са много високи, при тях все пак се отчита увеличение със 7 %, от което може да се заключи, че българските потребители предпочитат спокойствието, което държавата осигурява за депозитите им.

Лихвени проценти по депозити

krediti-online