Лихвени проценти по депозити

Лихвени проценти по депозити / най-високи лихви по депозити

В края на годината експертите констатират, че с 1 % са се понижили лихвените проценти по заемите и депозитите, спрямо тези, когато годината започна. Експертите споделят, че през 2017 година понижението ще продължи, но с не толкова голяма скорост.

По техни думи миналата година е била добър момент за лихвените проценти по заемите и не толкова за тези по депозитите. В първите месеци на 2016 година лихвените проценти по ипотечните заеми са били в интервала 4 и 5.25 %, а в последните месеци те са се променили на 3.6 % и 4.5 %, което ще рече намаление с около 1 %. По същия начин се отчита и понижаване на лихвените проценти при потребителските заеми, където в края на 2016 година те са от 6 до 9 %. Не е радостно обаче, че намаление се отчита и при лихвените проценти на депозитите.

Кредитният съветник по кредитни услуги Тихомир Тошев споделя, че лихвите по депозитите в първите месеци на 2016 година са около 0.7 и 1.5 %, а през края на миналата година те отчитат спад до 0.1 до 0.3%. Той заключава, че депозитите носят все по-ниска доходност на финансовите институции.

Експертите считат, че при положителната ликвидност на нашите банкови институции и политиката им те да увеличават броя на своите клиенти, по всяка вероятност ще продължи тенденцията по намаляване лихвените проценти по заемите.

Г-н Тошев казва още, че от тук на сетне може да предвидим, че намаляването на лихвените проценти и по заеми и по депозити ще става по-постепенно, тъй като възможността за спад при тези проценти се е изчерпала.

Лихвените проценти по влоговете на практика е толкова близо до нулата, а тези по заемите са достатъчно малки, като се има предвид, че България на този етап е с все пак немалка премия на риска. За това по всяка вероятност ще станем свидетели на продължително задържане на лихвените проценти.

Същевременно, не може да не се отчете факта, че пазара у нас е силно конкурентен. У нас има много нови действащи лица на банковия пазар и всички те се съревновават за клиентите, което неминуемо ще доведе до някакво намаление и през тази година при процентите, с които се облагат потребителските и ипотечни заеми.

Друго наблюдение, предизвикващо интерес показва, че през изминалата година са взети 40 % повече ипотечни заеми, в сравнение с изминалата година.

Макар лихвените проценти по вложенията да не са много високи, при тях все пак се отчита увеличение със 7 %, от което може да се заключи, че българските потребители предпочитат спокойствието, което държавата осигурява за депозитите им.

Лихвени проценти по депозити

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

One thought on “Лихвени проценти по депозити

Comments are closed.