Лизинг или кредит

Лизинг или кредит – как да изберем?

Към кредитите на вноски, не можете да разчитате на кредити с 0% лихва върху офертата на банката. За разлика от това, някои кредитори могат да отложат датата на погасяване на първите вноски или да приложат промоционални лихвени проценти към тях.

Оферти, където вноските са 0%, могат да бъдат намерени във физически и онлайн магазини. Процедурата за отпускане на кредит за пазаруване на стоки и уреди е същата, но се извършва по малко по-различен начин. В тези магазини консултантът  попълва искането за кредит на клиента и го изпраща на банката, а банката отговаря само за 20 минути. Чрез закупуването стоки с лихва от 0% онлайн, можете да попълните заявлението сами, когато пускате поръчката и я изпращате на банката. Ако решението е положително, подписвате договора, получен от магазина (доставен с куриер) и изчаквате стоките, които сте закупили. 

На какво се основават анюитетните вноски?

Лизинговите услуги на вноски с 0% лихва са релани. Възниква въброса  – на какво да се обърне внимание при сключване на договор?

Вноските с нула процента могат да струват много, ако не прочетете условията за погасяване преди подписването на договора, свързани с санкции и глоби при неспазване на условията. Тези условия главно се отнасят до момента на внасяне на парите, които дължите. Някои банки, които предлагат кредити с вноски от 0% лихва за покупки, могат да наисляват допълнителни разходи за застраховка на клиентите или други допълнителни разходи, за които клиентът се е съгласил с подписването на договора. Ключът, от гледна точка на кредитополучателя е ГПР, т.е. действителният годишен лихвен процент. Ако ГПР е 0%, това означава, че заемът или лизингът е действително безлихвен.

Преди подписване на договор за заем с вноски от нула процента, си струва да се уверите, че банката не начислява комисионна, не изисква закупуване на застрахователна полица или заплащане на допълнителни услуги, като например кредитна карта. Струва си да се обърне специално внимание на погасителния план. Може да се окаже, че условията за погасяване са точно определени за 0-процентния вариант на вноската и всяка услуга генерира допълнителни, често високи, разходи за кредита.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.