Кредит с фиксирана лихва

Интересувате ли се от жилищен кредит с фиксирана лихва?

Заемите с фиксирана лихва стават все по-популярни в наши дни. Това става на фона на постоянни коментари и анализи в обществените среди, че в обозримо бъдеще има потенциален риск, плаващите лихви да започнат да поскъпват. Това може да стане като ефект след увеличаването на пазарните индекси, които формират лихвата (обикновенот това са Sofibor и Euribor).
От тук може да изтеглите бърз кредит от най-гъвкавите и сертифицирани кредитни компании у нас. Изпращайки заявката си онлайн, тя ще бъде разгледана приоритетно. След одобрението ви, слежител на избратата от вас фирма ще се свърже с вас, за да ви попита как искате да получите средствата.

KANDIDATSTWANE 2

Ангажиментът на банките да формират лихвените нива на база пазарно формиран индекс започва с ппромените в Закона за потребителския кредит от 2014 г.  Целта беше индексите, от които зависят лихвените нива да са пазарни, да се формират безусловно и да са ефективни и прозрачни. Покачването и намаляването на стойностите на пазарните индекси може да се наблюдава в минал период от време, като същевременно в определени граници може и да се предскаже как ще се движи и в бъдеще. Тази промяна в Закона направи образуването на лихвените нива по-ясно за масовия потребител. 
Обвързвайки лихвата, обаче, по кредити с пазарен индекс сочи, че има потенциална опсансост в бъдеще да тя да увеличи, в случай, че индексът, който я определя се увеличи. Значителните движения не значат, че онези, които взимат заеми сега, следва да предвидят свои икономически буфери. На практика лихвените нива по дългосрочните (потребителски и ипотечни) заеми в момента са на рекордно ниски цени и ако следваме теорията за цикличността, в бъдеще те ще започнат да се увеличават.

byrzi-krediti-bg