Кредит срещу складови записи

Заем или кредит срещу складови записи

Банка ДСК отпуска заем на производители и търговци на зърнени култури, обезпечени със складови записи, съгласно Закона за търговия и съхранение на зърно. Под зърнени култури се има предвид царевица, пшеница или слънчоглед.  Целевите заеми са за оборотни средства и са с погасителен период от 1 година. Кредитите са предназначени за финансова подкрепа на корпоративния, средния и малия бизнес, като Банката има условие те да бъдат с финансова история.

Кредитопотребителите имат възможност за избор какъв кредит да  им бъде отпуснат – стандартен, револвиращ, овърдрафт или кредитна линия. Сумата на заема е до 75% от сконтираната стойност на съхраняваното в публичен склад за зърно, който е с лиценз. ДСК работи със складови записи от публични складове по приет от нея регистър.

Отпускането на финансова помощ срещу складови записи осигурява възможност на производителите и търговците на зърно да се сдобият навременно с нужните им оборотни финансови средства и да предлагат по-изгодни пазарни цени за своето зърно.

Кредит срещу складови записи

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.