Кредит срещу складови записи
Заем  срещу складови записи

Банка ДСК отпуска заем на производители и търговци на зърнени култури, обезпечени със складови записи, съгласно Закона за търговия и съхранение на зърно. Под зърнени култури се има предвид царевица, пшеница или слънчоглед.  Целевите заеми са за оборотни средства и са с погасителен период от 1 година. Кредитите са предназначени за финансова подкрепа на корпоративния, средния и малия бизнес, като Банката има условие те да бъдат с финансова история.Кредитопотребителите имат възможност за избор какъв кредит да  им бъде отпуснат – стандартен, револвиращ, овърдрафт или кредитна линия. Сумата на заема е до 75% от сконтираната стойност на съхраняваното в публичен склад за зърно, който е с лиценз. ДСК работи със складови записи от публични складове по приет от нея регистър.

Отпускането на финансова помощ срещу складови записи осигурява възможност на производителите и търговците на зърно да се сдобият навременно с нужните им оборотни финансови средства и да предлагат по-изгодни пазарни цени за своето зърно.

Кредит срещу складови записи

krediti-online