Кредит срещу складови запаси

Какво е кредит срещу складови запаси?

Може би, когато чуете израза кредит срещу залог, се чудите за какво става въпрос. Този заем е финансов ангажимент, който може да бъде интересна алтернатива на потребителските кредити. Обезпечените заеми могат да се използват от хора, които не могат да разчитат на банковите оферти за финансиране за изпълнението на техните цели, например покупка на апартамент и др.

Следващата стъпка, която ще ви позволи да вземете разумен финансов кредит под формата на заем срещу залог, е да проверите какъв залог може да бъде представен за заема, за да получите сумата, съответстваща на вашите нужди. Благодарение на това бъдещият кредитополучател може да бъде сигурен, че стойността на залога не надвишава стойността на пасива, което може да бъде особено важно, ако заемът не се погаси и залогът се прехвърли на заемодателя, който е поел финансовата отговорност.

ГПР е основният показател, чрез който може да разберете каква ще бъде крайната цена на заема срещу обезпечение от складови запаси. ГПР е действителният годишен процент на разходите, т.е. общите разходи по кредита, които се поемат от кредитополучателя, който взема заем срещу залог. Действителният годишен лихвен процент е общата сума на поетите задължения, получаващ се от кредитополучателя на годишна база, изразена като процент. Действителният годишен лихвен процент включва всички фактори, които влияят върху размера на кредита, като лихви, комисионни и всички други разходи. Действителният годишен лихвен процент е полезна мярка за разходите за поетата отговорност не само в случай на заеми срещу обезпечение, но и при сравняване на потребителските банкови и други заеми. Колкото по-висока е стойността на действителния годишен лихвен процент, толкова по-скъпи са заложените разходи по кредита.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.