Кредит срещу лека кола

Онлайн заем кредит срещу лека кола

Гражданите вече могат да кандидатстват за финансовия продукт кредит срещу лека кола и да очакват положително становище в интервал от половин час. В тази публикация ще ви запознаем с някои съществени аспекти относно заемите срещу залог на лека кола.
С този вид кредит можеш да имаш достъп до по-големи суми без да се притесняваш за условията, на които трябва да отговаряш, за да ти бъде отпуснат кредит.

Кредитните организации на пазара у нас вече предлагат субсидиране на важите нужди или план с финансиране приблизително до 80% от пазарната цена на вашето превозно средство. Веднага след получаване на одобрението, средствата на гражданите се превеждат на тяхната лична банкова сметка. Получаването на становище става в първия един час след изпращане на заявлението.

При получаване на кредит срещу автомобил, упълномощеното лице извършва оценка на автомобила ви на базата на цената на едро. След това, той отпуска кредит на базата на това, каква цена счита той, че заслужава колата ви. Тогава автомобилът ви остава при него за договорения между вас и служителя срок в споразумението за кредит, докато не издължите отпуснатата и усвоена сума. Този кредитен продукт се различава от този за закупуване на автомобил. Той винаги е краткосрочен кредит по същество.

В случай, че сте получили определена сума срещу залог на леката ви кола и не погасите задължението си в договорения срок, вие рискувате да загубите правото си на собственост върху нея и тя да остане за кредитора по подразбиране.

Повечето държави на ЕС са преминали строги закони с намерението да регулират пазара за заеми за автомобили. През 2007 г. осемнадесет държави приеха законодателство с намерението да регулират този сегмент на пазара на кредити. През 2008 г. осем държави приеха подобни закони с намерението да ограничат хищническите практики по отпускане на такива заеми. Тъй като тези заеми имат много високи лихвени нива на годишна база, повечето държави също се опитват да налагат горна граница на лихвения процент, който  да може да се начислява. На този етап на територията на ЕС  кредит срещу лека кола остава услуга, която е предизвикателство за легитимните финансови организации и тепърва ще се развива до ниво, на което ще бъде по-полезна за обществото и ще крие по-малко рискове.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.