Кредит срещу залог на жилище
 Интересувате ли се от Кредит срещу залог на жилище?

Много хора се нуждаят от пари за известен период, а кредитът срещу залог на жилище е една от многото възможности. Тази публикация ще се опита да улесни хората и да ги направи по-уверени във взимането на решение какъв ипотечен кредит да изберат.


Кредит срещу залог на жилищен имот

  • Сума: от 5 000 до 90 000 лева
  • Вноски: от 12 до 60 месечни вноски
  • Получаваш парите до 3 дни

Един от въпросите, които най-често си задават гражданите е в каква валута е най-добре да се изтегли един ипотечен кредит – българска, евро или друга. Това е въпрос с повишена трудност, тъй като ипотечните заеми са едни от най-дългосрочните, но при взимане на решение е добре да се обмислят следните два аспекта:
Първият аспект се отнася до това каква валута човек получава заплатата си и умението му за управление на валутния риск, който обикновено съществува, когато валутата на кредита се различава от валутата на доходите.

Валутният риск е изключително висок, когато човек се спре на валута, различна от лев или евро, най-вече, когато гражданите не разполагат с нужните познания и способности за застраховане (хеджиране) срещу риска.

Вторият аспект се отнася до това, че цената на заема в различните валути е различна. На тази цена влияят, не само лихвата, но и допълнителните разходи, отнасящи се до разликите в курса на валутите.

Друг съществен въпрос, който българите си задават често, е по-малък или по-голям погасителен период е по-добре да изберат. От големината на погасителния период се определя месечната вноска, като тя е в обратнопропорционална зависимост. Колкото по-дълъг е срокът, толкова по-ниска е вноската и обратното.

Размерът на месечната вноска е добре да бъде внимателно прецизиран, въз основа на бюджета на кредитоискателите. Вноската не трябва да тежи, но когато човек има достатъчно високи месечни приходи, по-евтино ще му излезе, ако издължи вземането за по-кратък период.

От голямо значение е да не се получава просрочване по погасяване на дълга за кредитния статус на гражданите. Неминуемо е хората да си задават въпроса какво ще се случи, ако не успеят навреме да плащат вноските поради неочакван обрат в живота им.

В България съществува Централен кредитен регистър и в него за петгодишен период се съхраняват досиетата на всеки един човек в държавата. Ако човек тегли кредит, овърдрафт или използва кредитна карта и просрочи плащане за повече от 30 календарни дни, тази информация остава като негова кредитна история и може да възпрепядства одобряването на желан от него кредит в бъдеще.

ЦКР е информационна система, която съхранява данните за забавени или проблематични плащания. Достъп до нея имат всички лицензирани банкови и небанкови кредитни институции в България. Системата се контролира от БНБ.

У нас съществуват кредитни компании, които предлагат кредити дори на хора с лоша кредитна история. Тези кредити обаче са по-скъпи.

Друг важен въпрос в контекста на ипотечното кредитиране се свързва с таксите и комисионните, които банките и кредитните компании начисляват на клиентите.
Държавата упражнява строг мониторинг върху тях, така че е изключено финансовите институции да подведат по какъвто и да е начин клиента. Тези такси и комисионни се включват в договора за кредит, който трябва да се прочете внимателно и изчерпателно. За всеки случай, хората е добре да бъдат внимателни и да прочетат дали в клаузите на договора таксите и комисионните са фиксирани или са към тарифите на кредитното дружество, което може в бъдещ момент да стане причина за повишаването им.

Кредит срещу залог на жилище

krediti-online