Кредит срещу залог на автомобил

Кредит срещу залог на автомобил – как да кандидатствам?

Заем срещу залог на кола

В наши дни в България съществуват много фирми за бързи кредити, които отпускат кредит срещу залог на автомобил. При тези финансови продукти обикновено се финансира до 80% от цената на леката кола. След получаването на положително становище, което става едва за 30 минути, ще усвоите спешните инстантни пари по банковата си сметка или в брой от офис на фирмата.

С този вид кредит можеш да имаш достъп до по-големи суми без да се притесняваш за условията, на които трябва да отговаряш, за да ти бъде отпуснат кредит.

При теглене на кредит срещу кола, оторизираният служител на компанията, който ще оценява автомобила ви, взима решение на база цената й на едро, след което ви отпуска размера, който според него съответства на стойността му. Оторизираното лице ще задържи автомобила ви, докато изплащате задължението си. Този кредит се различава от лизинговото закупуване на автомобил, тъй като той е от групата краткосрочни кредити. Когато теглите заем срещу залог на автомобил и не погасите задължението в упоменатия срок, вие може да загубите автомобила си и тя ще се превърне в собственост на кредитодателя.

Това е важно решение, така че се постарайте, преди да сключите договора за заем, да извлечете от фирмата ясна, последователна, детайлна и изчерпателна информация за всяко нещо, свързано с кредита, за да не изгубите автомобила си.

Следвайки упоменатите по-горе уговорки, заявете Вашето искане тук. То ще бъде разгледано незабавно, и след одобрение ще си получите парите:

Предлагаме ви информация, която е основна и е добре да я имате предвид преди да изтеглите заем срещу залог на кола:

  1. Как се калкулира лихвата спрямо времевия интервал за погасяване. Примерно, 3% лихва е добре, докато не разберете, че това е 3% на месец, което е равно на 36% годишно. Добре е да знаете още, че тъй като колата е в отделна група фирми, които се различават от обикновените фирми за кредити, те са обект на лихварските закони, така че може да ви се начислат по-големи лихви!
  2. Какви са санкциите при закъснелите вноски или ако не успеете да внесете изобщо плащането. Може едно закъсняло плащане причини колата си, за да се отнеме? увеличи ли лихвен процент на кредита или са допълнителни такси оценени за закъснели плащания?
  3. Какъв е регламента за смекчаване на последиците? Възможно ли е минаването през посредничество или компанията може да ви изпрати в съда, ако обстоятелствата ви се влошат?

Ипотеката на движим и недвижим имот е едно от средствата да се сдобиете с бързи пари на време, но те не са единствения метод. Алтернативни опции на ипотеката срещу лека кола могат да са кредитни карти, лични кредити, разсрочени плащания, срочни кредити от фирмата, в която работите, спешни кредити и продаването на стоки на търг или онлайн, които вече не използвате.

Кредит срещу залог на автомобил

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.