Кредит по време на майчинство

Интересувате ли се от кредит за жени?

Кредитните продукти, предлагащи се от банковите и небанкови финансови институции в България се различават в своите условия. Потребителите с различно положение моге да кандидатстват за заем, въз основа на своята доходност и възможността да го погасят в договорения срок. Хората, които работят на трудов договор дългосрочно и имат регулярен доход от трудовото си възнаграждение, отговарят най-добре на условията на кредиторите. Съществува обаче една група от хора, коят трудно може да получи одобрение за заем. Това е групата на кредитоискателите с ТЕЛК решение и на младите майки, ползващи отпуск по майчинство.

Вижте кои фирми отпускат бърз заем на хората с ТЕЛК решение и дамите в майчинство. Изпратете вашата заявка онлайн, за да получите приоритетно одобрение. Служител на избраната от вас фирма ще ви се обади, за да уточните подрбностите по усвояванто на кредита.

Банките не предоставят заеми на жени в майчинство, защото матар дамите да получават финансови средства, гарантирани със закон от държавата, банките смятат, че това са пари със статут на обезщетение.

Това се отнася и за продължителните отпуски. Банките знаят, че хората с телково решение получават средства, но те не са по трудово правоотношение. 

На практика, средствата от майчинство, не се считат от банките за доход за семеаството, а ги възприемат за доход, специално отпуснат за нуждите на детето и вярват, че той е неприкосновен. Тъй като те смятат майчинството за доход за друго лице, а не за майката, те не могат да го признаят за достатъчен и не отпускат такъв заем.

Такъв е случая и при кредитоискателите с наследствена пенсия или ТЕЛК. Самият ТЕЛК документ създава доста облекчения на хората, на които е издаден, като напримен помощи от държавата. За банките обаче той сочи, че лицето не е в пълна трудоспосбност и следователно идентифицират риск за връщане на финансирането. 

 Възможно ли е жените в майчинство да получат кредит?

Майките и трудоустроените са група, на която кредитните компании са склонни да отпускат краткосрочни заеми. Същевременно при хората с непълна трудоспособност, шансът да получат онлайн заем е най-достъпният начин. Електронните калкулатори в онлайн платформите на тези кредитни фирми осигуряа възможност на всеки човк да изчисли най-подходящия за себе си погасителен план според своята доходност, без значение дали тя се генерира работна заплата, хонорари, пенсия или майчинство. След това процедурата за кандидатстване е същата, както при другите хора. Когато се кандидатства се попълва само една бланка, а когато е за първи път – е необходимо и копие от актуален документ за самоличност.

Когато месечната дохододност е достатъчно висока, за да се изплати задължението, то одобрението се получава до минути, а средствата се усвояватдо няколко часа по банкова сметка, в брой или чрез Изи Пей.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.