Кредит пощенска банка

Интересувате ли се от кредит пощенска банка

Пощенска банка е един от лидерите на банковия пазар у нас. Тя предлага голямо разнообразие от оферти. Обект на настоящата публикация е да се разгледат в синтезиран вид потребителските кредити за индивидуални клиенти, които тя предлага:

– Различен потребителски кредит дава възможност да се усвоят суми до до 40 000 лева пари в рамките на 3 часа. Цели 5% от платената лихва може да се получи обратно. Банката предвижда промоционални лихви в интерва между 6.25% и 8.45%. Максимална сума, която може да получите обратно – до 2 000 лв.  Срок – от 5 до 10 години Валута – левове Погасяване – на равни месечни вноски.

– One Click кредит се предлага при следните условия: Лихвен процент – фиксиран за целия период на договора Размер –  от 500 до 25 000 лева Срок – от 6 до 84 месеца Погасяване –  на равни месечни вноски БЕЗ такса за разглеждане на искане за кредит БЕЗ месечна такса за обслужване на разплащателна сметка, разкрита по потребителски кредит.

– Студентският кредит е промоционален и е с подкрепата на държавата. Той е предназначен за студенти и докторанти, с лихвен процент 6.50%, който е фиксиран за целия погасителен период – до 10 години след изтичане на гратисния срок, тоест, след завършване на обучителната или докторантската степен. Заемът е необезпечен и е в български лева.

– Овърдрафт. Максималната сума може да бъде до 6 нетни трудови възнаграждения   (до 7 000 лева), погасителния период е до 1 година, изплащането на задължението става чрез вноски от трудовото възнаграждение, а лихвата се определя предвид конкретния случай.

– Потребителски кредит с намаляващи вноски. Лихвеният процент е между 6,25% и 8,45% при превод на работна заплата по сметка на банковото учреждение и между 8,75% и 10,95% без превод на работна заплата в него. Най-дългото време за погасяване може да бъде до 10 години. Най-високата сума може да бъде до 40 000 лева (20 000 лева с експресно усвояване). Погасяването различава този заем от другите видове, тъй като се характеризира с намаляващи месечни вноски

– Стандартният потребителски заем се отпуска за закупуване на мебели, туристически пакети и други нужди на гражданите. Максималната сума е до 40 000 лева, а погасителния период е до10 години. Задължението се покрива чрез равни вноски всеки месец (анюитет).

– Потребителският заем / овърдрафт „Еластика“ е вид обезпечен заем, при който ролята на обезпечението се заема от парични активи на гражданите, депозирани в банка, със срочност поне 1 година. Погасителният период е до 7 години.

Ето и какви коментари се дискутират в Мрежата по адрес на Пощенска банка

http://www.police.ba4ka.com/viewtopic.php?p=62121

https://bgrabotodatel.com/company/402

http://www.lex.bg/forum/viewtopic.php?t=55215

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=224289

http://www.karieri.bg/forum/rabota/kompanii/4575_bulgarska_poshtenska_banka_-_postbank_stoite_nadalech/.

Кредит пощенска банка

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.