Кредит за телефон

Интересувате ли се от кредит за телефон?

Кредитът за телефон е много модерен в България, но и в целия свят. Този заем е вариант, който съчетава достъпността на много бърз заем с намалена лихва и включва залог. Този вид заем е добре балансиран и се практикува не само от банки, но и от небанкови финансови институции, по-известни като фирми за бързи кредити.

Ако предпочитате по-бързо решение, можете да изберете личните заеми, отпускани от кредитните компании. Повечето от тези институции ще подпишат договора си са вас много по-бързо и ще ви приемат като клиент, дори ако имате други дългове и банките, които работят с Кредитното бюро, вече са ви отказали услугите си. си струва да се спомене, че дори онези, за които се установи, че в миналото са допускали просрочия, се считат за допустими за кредит за телефон. Тези кредитни компании могат да ви дадат пари само въз основа на документ за самоличност и доказателство за регулярен месечен доход, без това да бъде непременно заплата. В някои случаи, доходът ви може да бъде от наеми, пенсии или самостоятелна заетост. Освен това възрастовият праг може да бъде различен при различните фирми.

Докато банковите финансови институции имат по-строги условия по отношение на личните заеми за телефон, то фирмите са далеч по-гъвкави. Те няма да откажат клиенти, дори ако са вписани в черния списък в ЦКР. Нелоялните платци не се третират дискриминационно спрямо останалите клиенти, които плащат своите лихви навреме. Небанковата институция търси, преди всичко, големият приток на клиенти и печалбата, получена чрез лихви. Тук никой няма да иска да знае каква е целта на заема, както е при банките.

Именно фактът, че тези кредити за мобилни устройства могат да бъдат получени толкова лесно, може да накара част от клиентите да смятат, че ще успеят да покрият начислената лихва с лекота. Експертите съветват потребителите да не теглят такъв заем, докато не се уверят, че ще могат да внасят навреме опрелената вноска.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.