Кредит за студентска бригада

Интересувате ли се от кредит за студентска бригада?

Голяма част от банките у нас предоставят кредитния продукт кредит за студентска бригада. За да получи такъв заем, кредитоискателят следва да предостави на банката документ, че е получил одобрение за заминаване на студентска бригада в чужбина.

Следващата стъпка е да се посочи поръчител. Той трябва да бъде пълнолетен български гражданин, който живее и работи на постоянен трудов договор на територията на нашата страна.  Когато кредита се изтегля с поръчител може да се изиска внасяне на определена сума от работната заплата всеки месец.

Едни от банките, които отпускат студентски кредити са: Райфайзенбанк, Пощенска Банка, Общинска Банка, Централна Кооперативна Банка, Експресбанк, Алианц Банк България, Societe Generale Експресбанк, УниКредит Булбанк, ДСК, ОББ, Банка Пиреос България и много други.

Обикновено студентския заем се отпуска с цел субсидия за участие в програми за културен обмен, стаж или студентски бригади в чужда страна. При някои кредити, има гратисен период след завършване на висшето образование, след който сумите трябва да започнат да се погасяват.

Студентските заеми, гарантирани от държавата се предлагат само за издръжка или заплащане на такси за следване на специалности, които са получили съответната акредитация.

Ако студентът следва и работи може да опита да кандидатства за потребителски кредит.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.