Кредит за рефинансиране на задължения
Рефинансиращ кредит

Повечето банки у нас предоставят кредитни продукти, с които можете да погасите по-неизгодни заеми от други заемодатели. Съвременният кредит за рефинансиране на задължения е отлична опция да се възползвате от нов кредитен продукт от друг заемодател, в случай, че откриете, че вашия кредит е вече с неатрактивни за вас условия. Така ще икономисате значителни средства, ако не може да предоговорите по-евтини лихви и такси с настоящия си кредитодател.

Обикновено хората търсят един или няколко от следните аспекти:

– Понижаване окончателната стойност на задължението чрез лихвата, таксите и пр.

– Оптимизация на погасяването на задължението чрез повишаване или понижаване на погасителния период, сумата на месечните вноски и др.

– По-добър мениджмънт на лихвения и валутния риск по кредита чрез превалутиране, изменение на вида на образуване на лихвите и т.н

Т.нар. консолидиране на повече от един ипотечни или потребителски заеми е особен вид рефинансиране, който е прието да се нарича консолидация. Чрез този процес се осигурява комфорт при погасяването и се икономисват значителни разходи от крайната стойност на съществуващите вече кредити.

Кредит за рефинансиране на задължения

KANDIDATSTWANE 2
Практически заемодателите се нуждаят от дълъг списък документи за заемите, които ще бъдат обединени. Този списък се съставя от кредиторите, към които се дължат заемите. В тях фигурират данни като имена на клиента, остатък от главницата, местоположение на ипотекирания имот или вида на обезпечение и банкова сметка, чрез която да се усвоят средствата от рефинансирането. Понякога този вид финансиране се съчетава с предоставянето на допълнителни средства за посрещане на текущи нужди на клиента.

Много често т.нар. кредит за рефинансиране на задължения се комбинира с отпускането на допълнителен кредитен лимит за покриване на текущи разходи на кредитоискателя.

За да се оптимизира резултата след рефинансирането е най-добре да се предвидят предварително всички разходи като нотариални разходи и други такси по заличаване на ипотеката и регистрирането на нова ипотека, сумите по жилищно оценяване и застраховки на недвижимия имот и потребителя.

kredit-byrz-300x63